ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 14 จากทั้งหมด 88 หน้า จำนวน 880 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
131ช่างเชื่อม
สามารถเชื่อมอาร์กอน,เชื่อมประกอบถังแรงดัน,เชื่อมงานเหล็ก,สแตเลสได้,เชื่อมประกอบชิ้นงานตามแบบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด
132ผู้ช่วยช่าง
ช่วยเหลือช่าง ตัด , เจียร์ , ประกอบงานสแตนเลส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด
133นักกายภาพบำบัด
พินนาเคิลคลินิกกายภาพบำบัด ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี มีความประสงค์รับนักกายภาพบำบัด full time 1 ตำแหน่ง ให้การตรวจประเมินร่างกาย ออกแบบการรักษา และรักษาผู้ป่วยด้วยเทคนิคทางกายภาพบำบัด จั...ดูรายละเอียด
องค์กร : พินนาเคิลคลินิกกายภาพบำบัด
134ผู้ช่วยคลินิกกายภาพบำบัด
- จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือให้นักกายภาพ - จัดเก็บเอกสารเวชระเบียนคนไข้ - ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับคนไข้ในคลินิก - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางคลินิกจะฝึกอบรมให้ - ทำงานสัปดาห์ละ6 วัน เวลา 9....ดูรายละเอียด
องค์กร : พินนาเคิลคลินิกกายภาพบำบัด
135Production Supervisor ประจำโรงงานเบเกอรี่
รายละเอียดของงาน 1. ควบคุมดูแลงานในไลน์ผลิตขนม 2. กำหนดแผนการผลิตประจำวันประจำสัปดาห์ 3. ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดในแต่ละวัน 4.ควบคุมการจัดเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการผลิ...ดูรายละเอียด
องค์กร : A 2 Solution Co.,Ltd.
136Tecnician (ช่างเทคนิคไลน์ชุบอโนไดซ์ )
ควบคุมการผลิต และผลิตงานให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละวัน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
140เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ
1. ดูแลงานด้านสรรหาว่าจ้่างบุคคลากร 2. ดูแลค่าจ้างและสวัสดิการพนักงานพม่า 3. ดูแลเรื่องประกันสังคม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด