ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 88 หน้า จำนวน 880 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
112ประชาสัมพันธ์
ออกแบบ ประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามความต้องการขององค์กร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด
114ประสานงานฝ่ายขาย (Sales Admin)
ติดต่อประสานงานลูกค้า, และหน่วยงานต่างๆ ทั้งงานราชการ และงานเอกชน, ประสานภายในบริษัท จัดทำใบเสนอราคา เอกสารเสนอ ขาย รวมทั้งรายงานต่างๆที่เกี่ยวกับงานด้านขาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดีไลท์ติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
115วิศวกรโยธา (Civil Engineer)
- ออกแบบ สำรวจ วางแผน และสั่งการก่อสร้างต่างๆ - วิเคราะห์ และหาแนวทางในการเลือกใช้วัตถุดิบต่างๆ ให้เหมาะกับงาน - ควบคุม ตรวจสอบ และทดสอบ ตลอดจนประเมินเวลาในการทำงานใน แต่ละโครงการ ว่าจะสำเร็จเสร็จสิ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดีไลท์ติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
119ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- มีประสบการณืด้านการทำบัญชีเกี่ยวกับงานรับเหมาก่อสร้าง - ควบคุมค่าใช้จ่าย และ คอร์สต้นทุน กำไร รวมถึงการจัดการเกี่ยวกับการนำส่งภาษีของบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีพีเค. สทรัคเจอร์ กรุ๊ป จำกัด
120พนักงานขับรถผู้บริหารนายไทย (บ้านนายอยู่ท่าอิฐ)
- ขับรถ รับ-ส่ง ผู้บริหารนายไทย ไปตามสถานที่ต่างๆ - ทำงานจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. - ดูแลรักษารถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด