ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 88 หน้า จำนวน 880 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
101พนักงานแม่ครัว
ปฏิบัติงานด้านการผลิตอาหาร (ด้าน ความถูกต้อง สะอาดปลอดภัย เพียงพอ) - รับข้อมูลการผลิตอาหาร - ตรวจรับวัตถุดิบ แปรรูปและการจัดเก็บ ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงพยาบาลนนทเวช
102ผู้ช่วยทันตแพทย์
- เตรียมความพร้อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ตลอดทั้งวัตถุทางทันตกรรมให้พร้อมใช้งาน - ช่วยเหลือทันตแพทย์ในการให้บริการณ์ตามมาตรฐานวิชาชีพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงพยาบาลนนทเวช
103Senior System Analysis (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ)
รับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครอบคลุม งานพัฒนาโปรแกรม/ประยุกต์ใช้โปรแกรม งานจัดทำรายงาน/แบบฟอร์มจากระบบคอมพิวเตอร์ งานดูแล แก้ปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานกำหนดสิทธิ์กา...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงพยาบาลนนทเวช
104พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ( NA )ด่วน !! หลายอัตรา
ช่วยเหลืองานในขั้นตอนการทำงานของหน่วยงาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงพยาบาลนนทเวช
105Senior System Administrator
รับผิดชอบเกี่ยวกับ Hardware & Network ครอบครุมงานดูแลเครื่องแม่ข่าย/ระบบเครือข่าย งานสำรองข้อมูลหลักระบบโรงพยาบาล งานซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ งานซ่อมบำรุงรักษาเครืองคอมพิวเตอร์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงพยาบาลนนทเวช
106เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- จัดซื้อ จัดหาสินค้าประเภท วัตถุดิบ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนทั่วไปที่ใช้ในองค์กร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงพยาบาลนนทเวช
107พนักงานต้อนรับ ประจำร้านสปา สาขานนทบุรี (แยกติวานนท์)
- ดูแลต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสปา - ดูแลควบคุมการจัดตารางคิวสปาแก่ลูกค้า - ดูแลความเรียบร้อยภายในร้านสปา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : Siam Wellness Group Public Company Limited
108เจ้าหน้าที่บัญชี (Accountant)
- บันทึกรายการบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูปฯ - จัดทำแบบฟอร์มภาษีประจำเดือน - กระทบยอดบัญชีและปิดงบการเงินประจำเดือน - จัดทำรายงานทางด้านบัญชี - ทำงาน จันทร์ – ศุกร์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บิซ วัน โซลูชั่นส์ จำกัด