ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 32 หน้า จำนวน 314 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
61ช่างไฟฟ้า
- เดินระบบไฟฟ้า และควบคุมดูแลระบบสาธารณูปโภค ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มายดีไซน์ แอสโซสิเอต จำกัด
63ผู้ควบคุมงาน (project Manager)
- ควบคุมงานก่อสร้าง,งานตกแต่งภายในให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ตรวจสอบดู BOQ งานและทำ PROGRESS เบิกงวดงานตามขั้นตอน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มายดีไซน์ แอสโซสิเอต จำกัด
64ช่างเชื่อม
- เชื่อม ตัด ต่อ เหล็ก ในธุรกิจก่อสร้าง และตกแต่งภายใน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มายดีไซน์ แอสโซสิเอต จำกัด
65FOREMAN (ควบคุมงานก่อสร้างและตกแต่งภายใน)
- ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนรวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ทำตารางเวลาก่อสร้าง ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานตามแบบขั้นตอนที่ถูกต้อง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มายดีไซน์ แอสโซสิเอต จำกัด
66ช่างเฟอร์นิเจอร์, ช่างไม้
ทำเฟอร์นิเจอร์ตามแบบของลูกค้า ตามบ้านพักอาศัย, คอนโด, สำนักงาน เป็นต้น ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มายดีไซน์ แอสโซสิเอต จำกัด
67Interior Designer
- ดีไซน์ออกแบบ ตกแต่งภายในตามความต้องการของลูกค้าได้ - สามารถใช้โปรแกรม AUTOCAD และ 3D MAX ได้เป็นอย่างดี - มีความรู้เรื่องวัสดุที่ใช้ในการออกแบบ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มายดีไซน์ แอสโซสิเอต จำกัด
68ผู้ช่วยช่าง (ฝ่ายผลิต) สนใจสมัครโทร 02-983-3900 ต่อ 226
1 คอยช่วยในการจัดหาวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้งานในแผนกตามที่ช่างแจ้ง 2 ช่วยช่างขึ้นกระดาษจัดเตรียมและปรับตั้งเครื่องจักร 3 ลากเก็บงานที่เสร็จเข้าพื้นที่ ส่งมอบเอกสารเพื่อให้แผนกต่อไปรับช่วงไปดำเนินการต่อ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ส.ศิลป(2521)จำกัด
69วิศวกรโรงงาน
1 ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร 2 ลดเวลาการผลิตรวม 3 ลด Lead Time ที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 4 ปรับปรุงการตรวจสอบการจัดเก็บวัตถุดิบ , บรรจุภัณฑ์ , สินค้าสำเร็จรูป ในคลังสินค้า 5 ทำแผนการผลิตปร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ส.ศิลป(2521)จำกัด
70เจ้าหน้าที่ จป.
1 ตรวจสอบเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2 วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้อันตราย รวมทั้งกำหนดมาตการการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 3 ประเมิ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ส.ศิลป(2521)จำกัด