ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 17 จากทั้งหมด 32 หน้า จำนวน 314 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
161รับด่วน ธุรการประสานงานฝ่ายขาย ทำงานติดเซนทรัลแจ้งวัฒนะ ฐานเงินเดือน 20K. ยินดีรับเด็กจบใหม่ สนใจ 062-590-7300 คุณพี
หน้าที่ - ติดต่อประสานกับฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดของบริษัท - จัดเตรียมและจัดทำเอกสารสำหรับการอบรมให้กับบริษัท - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่อจากฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดของบริษัท - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
162รับด่วน ธุรการประสานงานฝ่ายขาย ทำงานติดเซนทรัลแจ้งวัฒนะ ฐานเงินเดือน 20K. ยินดีรับเด็กจบใหม่ สนใจ 062-590-7300 คุณพี
หน้าที่ - ติดต่อประสานกับฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดของบริษัท - จัดเตรียมและจัดทำเอกสารสำหรับการอบรมให้กับบริษัท - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่อจากฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดของบริษัท - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
163รับด่วน ธุรการประสานงานฝ่ายขาย ทำงานติดเซนทรัลแจ้งวัฒนะ ฐานเงินเดือน 20K. ยินดีรับเด็กจบใหม่ สนใจ 062-590-7300 คุณพี
หน้าที่ - ติดต่อประสานกับฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดของบริษัท - จัดเตรียมและจัดทำเอกสารสำหรับการอบรมให้กับบริษัท - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่อจากฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดของบริษัท - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
164รับด่วน ธุรการประสานงานฝ่ายขาย ทำงานติดเซนทรัลแจ้งวัฒนะ ฐานเงินเดือน 20K. ยินดีรับเด็กจบใหม่ สนใจ 062-590-7300 คุณพี
หน้าที่ - ติดต่อประสานกับฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดของบริษัท - จัดเตรียมและจัดทำเอกสารสำหรับการอบรมให้กับบริษัท - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่อจากฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดของบริษัท - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
165รับด่วน ธุรการประสานงานฝ่ายขาย ทำงานติดเซนทรัลแจ้งวัฒนะ ฐานเงินเดือน 20K. ยินดีรับเด็กจบใหม่ สนใจ 062-590-7300 คุณพี
หน้าที่ - ติดต่อประสานกับฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดของบริษัท - จัดเตรียมและจัดทำเอกสารสำหรับการอบรมให้กับบริษัท - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่อจากฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดของบริษัท - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
166รับด่วน ธุรการประสานงานฝ่ายขาย ทำงานติดเซนทรัลแจ้งวัฒนะ ฐานเงินเดือน 20K. ยินดีรับเด็กจบใหม่ สนใจ 062-590-7300 คุณพี
หน้าที่ - ติดต่อประสานกับฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดของบริษัท - จัดเตรียมและจัดทำเอกสารสำหรับการอบรมให้กับบริษัท - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่อจากฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดของบริษัท - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
167ธุรการบัญชี
- ออกใบกำกับภาษี - ประสานงาน คีย์ข้อมูล - จัดซื้อ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเอ.เอส.จี บี ไมท์ตี้ จำกัด
170ดูแลเพจ/ โฆษณาเฟชบุค
- มีความรู้เรื่องโฆษณาเฟชบุค - ดูแลเพจ / คิดคอนเท้น ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเอ.เอส.จี บี ไมท์ตี้ จำกัด