ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 22 หน้า จำนวน 211 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
81เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาด
ให้ข้อมูลเชิงการตลาดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ดำเนินการตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย ตามบริษัทตั้งไว้ ดูแล แนะนำให้คำปรึกษาและประสานงานกับลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอเดียล แอดวานซ์ จำกัด
82พนักงานทั่วไป (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)
ดำเนินงานตามแผนที่ได้รับมอบหมาย ให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้า และในการทำงานมีทั้งในและนอกสถานที่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอเดียล แอดวานซ์ จำกัด
83พนักงานขาย (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)
ดำเนินงานตามแผนที่ได้รับมอบหมายในส่วนงานขาย เสนอขายให้กับลูกค้า และให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้า และออกพบปะลูกค้านอกสถานที่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอเดียล แอดวานซ์ จำกัด
84ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด
เรียนรู้ระบบงาน โครงสร้างพื้นฐานของบริษัท และช่วยจัดการงานภายในและภายนอกบริษัท ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอเดียล แอดวานซ์ จำกัด
85ผู้จัดการฝึกหัด
เรียนรู้ระบบงาน ระบบโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท และช่วยจัดการบริหารภายในบริษัท ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอเดียล แอดวานซ์ จำกัด
86วิศวกรโยธา เครื่องกล โลหะ
งานผลิตและติดตั้งงานโครงสร้างเหล็กทั่วไป -ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง -มีประสบการณ์ในงานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง งานออกแบบ งานโครงสร้าง อย่างน้อย 1-2 ปี -สามารถประเมิ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ทบิวด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
87พนักงานหน้าร้านประจำ TG/Realme โลตัสนวนคร
- ให้คำแนะนำสินค้า และ ส่งเสริมการขาย - ดูแล ให้บริการลูกค้าอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ - ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัท ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมขายอย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
88พนักงานหน้าร้านประจำสาขา Realme Shop มาร์เก็ตวิลเลจ รังสิต(คลอง4)
- ให้คำแนะนำสินค้า และ ส่งเสริมการขาย - ดูแล ให้บริการลูกค้าอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ - ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัท ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมขายอย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
89พนักงานหน้าร้านประจำ TG Fone ฟิวเจอร์-รังสิต
- ให้คำแนะนำสินค้า และ ส่งเสริมการขาย - ดูแล ให้บริการลูกค้าอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่สนใจ - ช่วยจัดหน้าร้านให้สวยงามเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ช่วยดูแลทรัพย์สินของบริษัท ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมขายอย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
90เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม(สาขาปทุมธานี)
รายละเอียดงาน เจ้าหน้าที่เร่งรัดและทีมภาคสนาม 1.โทรติดต่อลูกหนี้และเจรจานัดหมายชำระหนี้ 2.บันทึกข้อมูลการสนทนาและนัดหมายชำระหนี้ 4.สำรวจ,สืบ,นัดรับรถยนต์ 3.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้ส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สรณ์พิศุทธ์ จำกัด