ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 22 หน้า จำนวน 211 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
31ช่างกลึง
สามารถกลึงงานทั่วไป และกลึงมิลลิ่งได้ตามรับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด
34วิศวกร
ดูแลงานและให้คำปรึกษา ควบคุมงานทางด้านกระบวนการผลิตชิ้นงานพลาสติกให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด
35Process Engineer
- เก็บข้อมูลกระบวนการผลิตและนำข้อมูลในกระบวนการผลิตมาวิเคราะห์พร้อมทั้งนำเสนอผลการวิเคราะห์ - เสนอแนะแนวทางแก้ไข - รับผิดชอบในการตรวจสอบดูแลงานตัวแรกเพื่อให้เกิดความถูกต้องต่อการผลิต - คำนวณหาเวลากา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิล์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
36Assistant Service Manager (โทร.065-547-9323)
รับผิดชอบควบคุมดูแล บริหารจัดการงานในฝ่ายเซอร์วิส ให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และควบคุมดูแลงาน ASC Mavell ทั่วประเทศ คอยให้คำปรึกษาเบื้องต้น แก้ไขข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ การบริการซ่อมแซม เป็นต้น เพื่อสร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิล์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
38ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง Protection Consultant ประจำพื้นที่ จ.ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท และให้บริการงานด้านการขาย 2. ตรวจสอบรายละเอียด และความถูกต้องของเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครทุกผลิตภัณฑ์จากลูกค้าเพื่อส่งข้อมูลให้กับทางบริษัท 2. เป็นท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด
39พนักงานคลังสินค้า (คลังวังพูน ปทุมธานี)
1.จัดเตรียมขนย้ายสินค้า ตาม Order 2.ขับรถขน PE ขนย้ายสินค้าไปในจุดที่กำหนด 3.ขับรถโฟล์คลิฟท์ ยกของขึ้นและลงจากชั้นเก็บของ 4.ดำเนินการแพ็คของเพื่อดำเนินจัดส่งขึ้นรถ สวัสดิการ 1.ปรับเงินเดือนประ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
40ประสานงานขาย
ติดตามงานขายลูกค้ารายใหม่และลูกค้าเก่าตามที่รับมอบหมาย ทำใบเสนอราคาขาย , ออกใบสั่งซื้อ,ติดตามการจัดส่งสินค้า สอบราคาสินค้า เปรียบเทียบราคา ,ประสานงานกับผู้แทนขายและผู้เกี่ยวข้อง ,จัดทำรายการการขายปร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทรัพย์ทวีคูณ วัสดุภัณฑ์ จำกัด