ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 13 จากทั้งหมด 22 หน้า จำนวน 211 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
121ช่างทำอะไหล่
1.อ่านใบสั่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย 2.สามารถทำชิ้นงานได้ตามกำหนดของใบสั่งงาน 3.สามารถใช้เครื่องมือ เช่น เครื่องเจาะ เครื่องเจียร เครื่องปั๊ม เป็นต้น ในการทำชิ้นงานต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พิสิษฐ์การแพทย์ จำกัด
122ช่างประกอบ
ประกอบเตียงแต่ละประเภท ตามใบสั่งงานของหัวหน้า โดยต้องเรียนรู้และจดจำชิ้นส่วน และ ลักษณะการประกอบของเตียงแต่ละตัว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พิสิษฐ์การแพทย์ จำกัด
123ช่างเชื่อมสแตนเลส
ผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ อาทิเช่น เชื่อมราวกั้นเตียง เชื่อมงานรถเข็น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พิสิษฐ์การแพทย์ จำกัด
124ช่างตัดพับสแตนเลส
ผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ โดยใช้เครื่องตัดพับธรรมดา มือโยก ตัดพับงานเหล็ก สแตนเลส ที่มีความหนาไม่เกิน 2.0 มิลลิเมตร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พิสิษฐ์การแพทย์ จำกัด
125ผู้ช่วยพนักงานขับรถ (เด็กติดรถ)
- สามารถส่งสินค้าควบคู่กับคนขับรถ(ขนส่งสินค้า)ตามใบสังงานประจำวัน โดยต้องรู้เส้นทางในกรุงเทพ เขตปริมณฑล และต่างจังหวัด และสารมาถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ - สามารถวางบิล รับเช็ค รับผิดชอบเอกสาร (บิล) แล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พิสิษฐ์การแพทย์ จำกัด
126หัวหน้าแผนกจัดส่งสินค้า
1. บริหารจัดการกระบวนการ การทำงานในแผนกจัดส่งสินค้า 2. ดูแลระบบการขนส่ง เพื่อลดต้นทุนในการข่นส่งและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3. สามารถทำงานได้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พิสิษฐ์การแพทย์ จำกัด
127วิศวกรควบคุมการผลิต
1. รับออเดอร์การสั่งซื้อสินค้าจากฝ่ายขาย 2. วางแผนการผลิตและกำหนดการส่งมอบสินค้า 3. วิเคราะห์และพัฒนาการผลิตให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ 4. ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พิสิษฐ์การแพทย์ จำกัด
128ช่างเย็บผ้า
1. ตัด - เย็บผ้าหนังตามออร์เดอร์ที่ได้รับมอบหมาย 2. เย็บ และ ประกอบที่นอนตอนเดียว หรือ สี่ตอน 3. ทำงานตามใบสั่งานที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พิสิษฐ์การแพทย์ จำกัด
129ช่างพ่นสี
พ่นสีโครงสร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ด้วยเครื่องพ่นสี ซึ่งเป็นสีชนิดฝุ่น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พิสิษฐ์การแพทย์ จำกัด
130ฝ่ายขาย (ออกโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพเเละปริมณฑล หรือ ออกตจว.)
- มีการออกหาลูกค้าตามโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพเเละปริมณฑล - ติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้า - ตกลงราคากับลูกค้าเเละรับคำสั่งซื้อ - ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า เเละติดตามรวมทั้งเก็บเงินค่าสินค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พิสิษฐ์การแพทย์ จำกัด