ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 22 หน้า จำนวน 211 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1ตัวแทนประกัน-OnLine Full Time/Part Time
ขายประกันชีวิต OnLine ผ่านสื่อโซเชี่ยล โดยเฉพาะเฟสบุ๊ค มีการสอนงานพื้นฐาน การสร้างเฟสบุ๊คแฟนเพจ การทำการตลาดให้ ทำงานที่ไหนก็ได้ท่าเป็นงานแล้ว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดปทุมธานี**ด่วนมาก**
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสื่อการเรียนรู้ แบบเรียน และเครื่องใช้ตามสำนักงาน วัสดุทางการศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอขายหนังสือเรียนป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
3sale / makeup artist
1.ให้ข้อมูลกับลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ 2.ออกพบลูกค้าเพื่อสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด 3.ติดตามดูแลลูกค้าใหม่ และลูกค้าเก่าให้มีความประทับใจ 4.บริการแต่งหน้าให้แก่ลูกค้า 5.เป็นตัวแทนสะท้อนภ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Vie Exclusive
4Workshop Event
ทำกิจกรรมในด้านต่างๆ และจัดงานด้านWorkshop CRM ให้กับลูกค้า ทั้งในและนอกสถานที่ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Vie Exclusive
5Sale executive
- นำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ในช่องทางต่างๆ - จัดเตรียมข้อมูลสินค้า วิเคราะห์ลูกค้าและตลาด - วางแผนการเข้าพบลูกค้าเก่า/ใหม่ - นำเสนอขายสินค้าและติดตามผลลัพธ์ - ดูแลลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Vie Exclusive
7เจ้าหน้าที่ปรึกษาด้านการเงิน
1.แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้กับลูกค้า 2.รวบรวมเอกสารให้กับฝ่ายต่างๆ 3.ทำงานพื้นที่กทม-ปริมณฑล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซิมบอลิก เซอร์วิสมายด์ จำกัด
8เจ้าหน้าที่แนะนำและจัดเตรียมเอกสารสินเชื่อ
1. แนะนำและจัดเตรียมเอกสารสินเชื่อของทางธนาคารให้กับลูกค้า 2. รวบรวมข้อมูล จัดส่ง และประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. สามารถออกเดินทางต่างจังหวัดได้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซิมบอลิก เซอร์วิสมายด์ จำกัด
9SITE ARCHITECT
- ควบคุมดูงานโครงการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด, งบประมาณและแผนระยะเวลาที่กำหนด - ติดต่อประสานงานในโครงการได้ดี, เขียนออกแบบทำ AUTOCAD ได้หรือ 3D MAX, LUMION, SKETUP...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แรนน์ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
10FOREMAN ( รับด่วน)
- ควบคุมงานระบบต่างๆ ภายในโรงงาน ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรให้ทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพ ผลิตงานให้ได้ตามที่กำหนด - ดูแลตรวจเช็คและแก้ไขเครื่องจักรภายในโรงงานได้ - รายงานผลการปฏิบัติงานความก้าวหน้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แรนน์ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด