ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 522 หน้า จำนวน 5,219 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1ผู้จัดการขายรถยนต์
วางแผนการขาย ควบคุมและกระตุ้นยอดขาย สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด -วางแผนการหาลูกค้ารายใหม่ กำหนดแนวทางการดูแลลูกค้า สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า -วิเคราะห์ข้อมูลการขาย สรุปปัญหา จัดทำรา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็นเคซี ออโต้ จำกัด
2ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ Ford (ฟอร์ด) โชว์รูมฟอร์ดสาขาจอมทอง
รับคนที่ไม่มีประสบการณ์การขายรถยนต์มาก่อน มีระบบการฝึกอบรมจากหลักสูตรของสถาบันชั้นนำเรื่องการขายระดับประเทศ กรณีมีประสบการณ์การขายรถยนต์มาก่อน (พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) การทำงานมีขอบเขตดังนี้ 1. ด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็นเคซี ออโต้ จำกัด
3ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ MG (เอ็มจี) โชว์รูมเอ็มจีสาขาท่าพระ
รับคนที่ไม่มีประสบการณ์การขายรถยนต์มาก่อน มีระบบการฝึกอบรมจากหลักสูตรของสถาบันชั้นนำเรื่องการขายระดับประเทศ กรณีมีประสบการณ์การขายรถยนต์มาก่อน (พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) การทำงานมีขอบเขตดังนี้ 1. ด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็นเคซี ออโต้ จำกัด
4พนักงานต้อนรับ
- ยิ้มต้อนรับแขกหรือผู้มาติดต่อกับองค์กร ด้วยอัธยาศัยอันดีงาม - ทำหน้าที่นัดหมายบุคคล วัน เวลา สถานที่ ให้ผู้มาติดต่อธุรกิจ - ทำหน้าที่ตอบข้อซักถาม หรือให้ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เกี่ยวกับองค์กรแก่ผู้มาต...ดูรายละเอียด
องค์กร : Focus Solution group
5เจ้าหน้าที่ส่วนงานพัฒนาธุรกิจ
- ศึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน - วางแผนให้ข้อมูลแก่ลูกค้า - วางแผนประชาสัมพันธ์ธุรกิจ - เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย - วิเคราะห์ช่องทางการลงทุนได้ถูกต้องแม่นยำ - มีข่าวสารที่ถูกต...ดูรายละเอียด
องค์กร : Focus Solution group
6Admin เพจ
- วางแผนในการเผยแพร่คอนเทนต์ในแต่ละวัน - สร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและดูแลความเรียบร้อยของเพจ - เก็บข้อมูล รวบรวมสถิติและวิเคราะห์วางแผนการโฆษณา - ดูแลในส่วนงานหลังบ้านของเพจ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Focus Solution group
7เจ้าหน้าที่การตลาด
- ยิ้ม ต้อนรับ พูดคุย - วางแผนและควบคุมให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท - ออกแบบการทำงาน ติดตามและประเมินผลการทำงาน - สรุปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางกลยุทธ์การตลาด - ส่งเสริมด้านการขาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : Focus Solution group
8online marketing
- เป็นแอดมินดูแล Line Official / เพจ Facebook / Instagram / Twitter - ตอบแชทลูกค้าใน Line และ Facebook - คิดและจัดแต่งแคปชั่นให้เหมาะสมกับการโพสต์ในแต่ละช่องทาง Facebook/ Line/ Instagram/ Twitter -...ดูรายละเอียด
องค์กร : Focus Solution group
9Service Administrator
1. จัดทำใบเสนอราคา, PR, SO 2. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร 3. งานเอกสารแผนกบริการ เช่น หนังสือรับประกัน และอื่นๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เคมีเคิลเฮ้าส์ แอนด์ แล็บอินสทรูเม้นท์ จำกัด
10พนักงานปั้นน้ำตาล (ร้านเค้ก)
ดูแลเพจขนมเค้กและจำหน่ายอุปกรณ์ทำขนมเค้ก...ดูรายละเอียด
องค์กร : A 2 Solution Co.,Ltd.