ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 489 หน้า จำนวน 4,883 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
51Telesales
ติดตามลูกค้า/จัดทำโปรโมชั่นเสนอลูกค้า ปิดการขาย / ส่งมอบงาน/ให้บริการหลังการขาย/เยี่ยมเยียน ลูกค้า ประชุม/วางแผนการนำเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์ ประสานงานหน่วยงานภายนอก ในการซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ สินค้า และจ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดาต้า ไดนามิก โซลูชั่น เอเซีย จำกัด
52Telesales อุปกรณ์เครือข่าย
- ติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทฯ ทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือช่องทางอื่นๆตามแต่ถนัด - จัดทำใบเสนอราคา - ติดตามลูกค้า/ สอบถามความต้องการเพิ่มเติม - ปิดการขาย / ส่งมอบงาน/ให้บริการห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดาต้า ไดนามิก โซลูชั่น เอเซีย จำกัด
53พนักงานขายบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ทั้งแบบรายเดือนและแบบรายปี
บริการขายบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย แบบรายเดือน และแบบรายปีให้แก่ลูกค้า วางแผนยอดขาย บริหารยอดขาย ดูแลรับผิดชอบและบริการงานขายแก่ลูกค้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดาต้า ไดนามิก โซลูชั่น เอเซีย จำกัด
54พนักงานขายทางโทรศัพท์
หน้าที่ และความรับผิดชอบหลัก • ติดต่อลูกค้า จัดทำโครงการเสนอลูกค้า • จัดทำใบเสนอราคา • ติดตามลูกค้า/จัดทำโปรโมชั่นเสนอลูกค้า • ปิดการขาย / ส่งมอบงาน/ให้บริการหลังการขาย/เยี่ยมเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดาต้า ไดนามิก โซลูชั่น เอเซีย จำกัด
55พนักงานขาย Telesales
หน้าที่ และความรับผิดชอบหลัก • ติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทฯทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือช่องทางอื่นๆตามแต่ถนัด • จัดทำใบเสนอราคา • ติดตามลูกค้า/ สอบถามความต้องการเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดาต้า ไดนามิก โซลูชั่น เอเซีย จำกัด
56พนักงานขายงานดูแลระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย (MA)สำหรับหน่วยงาน สำนักงาน และบริษัท โรงแรม โรงงาน รายเดือน รายปี
พนักงานขายงานดูแลระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย (MA)สำหรับหน่วยงาน สำนักงาน และบริษัท โรงแรม โรงงาน รายเดือน รายปี นำเสนอบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เครื่อข่ายทั้งแบบรายเดือนและแบบรายปีแก่ลูกค้า วางแผนยอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดาต้า ไดนามิก โซลูชั่น เอเซีย จำกัด
57พนักงานขายทางโทรศัพท์ Telesales
หน้าที่ และความรับผิดชอบหลัก • ติดต่อลูกค้า เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทฯทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือช่องทางอื่นๆตามแต่ถนัด • จัดทำใบเสนอราคา • ติดตามลูกค้า สอบถามความต้องการเพิ่มเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดาต้า ไดนามิก โซลูชั่น เอเซีย จำกัด
58Entertainment Sim พนักงานขายทรู พื้นที่ธนบุรี
• ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการทรู • นำเสนอข้อมูลรายละเอียดสินค้า และโปรโมชั่นต่าง ๆ ของซิมทรู ทั้งเติมเงินและรายเดิน โดยลงพื้นที่ในเขตที่รับผิดชอบ เช่น หมู่บ้าน หน่วยงานราชการ แหล่งชุมชน ย่านศ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไวร์เออแอนด์ไวร์เลส จำกัด
59ด่วน!! เปิดรับสมัครพนักงานขาย true fiber เขตพื้นที่ยานนาวา บางคอแหลม รายได้12,000++ (ไม่รวมค่าคอม)
•ลงพื้นที่หน้างานภายในเขตที่รับผิดชอบ •นำเสนอ ปิดการขายให้ข้อมูลรายละเอียดสินค้าเกี่ยวกับโปรโมชั่น ต่างๆของกลุ่มทรู เช่น true fiber เป็นต้น •ลักษณะการทำงานออกพื้นที่ตามสถานที่ต่างๆ ในเขตพื้นที่ที่รั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไวร์เออแอนด์ไวร์เลส จำกัด
60ด่วน!!! รับสมัครช่างเทคนิคติดตั้ง True WIFI
• ซ่อมบำรุงเชิงแก้ไขและป้องกัน โครงข่ายสายตอนนอก ของกลุ่มบริษัทฯ ทรู ซึ่งประกอบด้วย Optical Fiber Cable, Local Network, Civil Network • ประสานงาน ตรวจสอบ แก้ไข เรื่องร้องเรียนต่างๆ จากประชาชน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไวร์เออแอนด์ไวร์เลส จำกัด