ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 489 หน้า จำนวน 4,883 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
11ฝ่ายบริหารงานลูกค้า
1. ประสานงานกับแผนกต่างๆ 2. ต้อนรับลูกค้า ให้บริการ แก่ลูกค้า 3. ติดต่อ สื่อสาร โต้ตอบ กับลูกค้า ทั้งในระบบ ออนไลน์ และ โทรศัพท์ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Generate balance
12Customer Service
ควบคุมดูแลแผนก Customer Service Import,Export ติดตามกระบวนการตรวจปล่อยสินค้า เรือ แอร์ Import,Export ตรวจสอบเอกสารการนำเข้า-ส่งออก ...ดูรายละเอียด
องค์กร : FTL Transport Co.,Ltd.
13ฝ่ายสรรหาบุคลากร
สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับทางบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : Gold innovation
14ฝ่ายต้อนรับ
ต้อนรับลูกค้าที่เข้าติดต่องานกับทางบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : Gold innovation
15ฝ่ายการตลาดออนไลน์
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการตลาดให้กับทางบริษัทโดยผ่านระบบออนไลน์...ดูรายละเอียด
องค์กร : Gold innovation
16ฝ่ายIT
ดูแลระบบการทำงานทุกอย่างภายในบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : Gold innovation
17ฝ่ายแอดมิน
ดูแลเพจ อัพเดทเว็บไซต์ อัพเดทโปรโมชั่นข่าวสารของทางบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : Gold innovation
18ตัวแทนฝ่ายขาย
ตัวแทนการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับทางบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : Gold innovation
19ฝ่ายประสานงานออนไลน์
โทรติดต่อประสานงาน นัดวันเวลาสถานที่ให้กับทางบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : Gold innovation
20ฝ่ายโอเปอเรเตอร์
โทรติดต่อนัดวันเวลาสถานที่กับลูกค้าที่จะเข้ามาคุยงานกับทางบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : Gold innovation