ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 489 หน้า จำนวน 4,883 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
11ฝ่ายส่งเสริมการตลาด ด่วน!!!
โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [0618832078] สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง สามารถติดต่อสอบถามที่ : Line : 0618832078...ดูรายละเอียด
องค์กร : So N Group
12พนักงานจัดการระบบ System Admin
โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [0618832078] สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง สามารถติดต่อสอบถามที่ : Line : 0618832078...ดูรายละเอียด
องค์กร : So N Group
13พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ด่วน!!!
โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [0618832078] สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง สามารถติดต่อสอบถามที่ : Line : 0618832078...ดูรายละเอียด
องค์กร : So N Group
14ผู้จัดการฝ่ายบุคคล HR Manager
โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [0618832078] สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง สามารถติดต่อสอบถามที่ : Line : 0618832078 ...ดูรายละเอียด
องค์กร : So N Group
15ธุรการประสานงาน (ด่วน)
โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [0618832078] สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง สามารถติดต่อสอบถามที่ : Line : 0618832078 ...ดูรายละเอียด
องค์กร : So N Group
16ฝ่ายฝึกอบรม / Trainer
โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [0618832078] สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง สามารถติดต่อสอบถามที่ : Line : 0618832078...ดูรายละเอียด
องค์กร : So N Group
17Operator / ดูเเล / ประสานงาน (ด่วน)
โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [0618832078] สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง สามารถติดต่อสอบถามที่ : Line : 0618832078...ดูรายละเอียด
องค์กร : So N Group
18ฝ่ายขายและจำหน่ายสินค้า
-กระจายสื่อสินค้าของบริษัทไปยังลูกค้าต่างๆในรูปแบบของการขายออนไลน์และออฟไลน์...ดูรายละเอียด
องค์กร : Natural Queen
19เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
-ดูแลรายรับ-รายจ่ายประจำปี การเงิน บัญชีของบริษัท ตรวจสอบ หลักฐานใบสำคัญการจ่ายเงินต่างๆ การลงบัญชีรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการเงินของบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : Natural Queen
20ฝ่ายตรวจสอบและดูแลสต๊อกสินค้า
การนับ stock การควบคุมรายงานสินค้าใน Stock ให้อยู่ในระเบียบของบริษัท ตรวจสอบดูแลจำนวนสินค้าทั้งหมดตามมาตรฐานที่บริษัทได้ตั้งไว้...ดูรายละเอียด
องค์กร : Natural Queen