ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 489 หน้า จำนวน 4,883 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1ฝ่ายขายและจำหน่ายสินค้า
-กระจายสื่อสินค้าของบริษัทไปยังลูกค้าต่างๆในรูปแบบของการขายออนไลน์และออฟไลน์...ดูรายละเอียด
องค์กร : Natural Queen
2เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
-ดูแลรายรับ-รายจ่ายประจำปี การเงิน บัญชีของบริษัท ตรวจสอบ หลักฐานใบสำคัญการจ่ายเงินต่างๆ การลงบัญชีรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการเงินของบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : Natural Queen
3ฝ่ายตรวจสอบและดูแลสต๊อกสินค้า
การนับ stock การควบคุมรายงานสินค้าใน Stock ให้อยู่ในระเบียบของบริษัท ตรวจสอบดูแลจำนวนสินค้าทั้งหมดตามมาตรฐานที่บริษัทได้ตั้งไว้...ดูรายละเอียด
องค์กร : Natural Queen
4เจ้าหน้าที่โทรศัพท์บริการลูกค้า
ทำหน้าที่การรับสายและการโทรออกบริการลูกค้าภายในสํานักงานให้ไปเป็นด้วยประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการที่จะต้องการติดต่อ เข้ามาสอบถามข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือเมื่อต้องกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : Natural Queen
5ฝ่าย Content marketing
-สามารถคิดคอนเทนต์การทำการตลาดที่ใช้คอนเทนต์เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างบริษัทและลูกค้า ในแต่ละช่วงอายุ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Natural Queen
6ฝ่ายPR โฆษณาการตลาด
ดูแลเว็บเพจ บริการด้านสื่อโซเชียลประชาสัมพันธ์โฆษณาสื่อต่างๆของทางบริษัทประจำออฟฟิศ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Natural Queen
7เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
-ดูแลระบบจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่นำมาใช้กับทางบริษัทและสามารถประสานงานเพื่อให้เกิดความสมดุล ความสะดวกในการจัดหาทรัพยากร...ดูรายละเอียด
องค์กร : Natural Queen
8ธุรการประสานงาน (ด่วน)
โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [0618832078] สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง สามารถติดต่อสอบถามที่ : Line : 0618832078 ...ดูรายละเอียด
องค์กร : So N Group
9Operator / ดูเเล / ประสานงาน (ด่วน)
โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [0618832078] สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง สามารถติดต่อสอบถามที่ : Line : 0618832078...ดูรายละเอียด
องค์กร : So N Group
10พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ด่วน!!!
โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [0618832078] สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง สามารถติดต่อสอบถามที่ : Line : 0618832078...ดูรายละเอียด
องค์กร : So N Group