ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 489 หน้า จำนวน 4,883 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1ฝ่ายสรรหาบุคลากร
สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับทางบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : Gold innovation
2ฝ่ายต้อนรับ
ต้อนรับลูกค้าที่เข้าติดต่องานกับทางบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : Gold innovation
3ฝ่ายการตลาดออนไลน์
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการตลาดให้กับทางบริษัทโดยผ่านระบบออนไลน์...ดูรายละเอียด
องค์กร : Gold innovation
4ฝ่ายIT
ดูแลระบบการทำงานทุกอย่างภายในบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : Gold innovation
5ตัวแทนฝ่ายขาย
ตัวแทนการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับทางบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : Gold innovation
6ฝ่ายประสานงานออนไลน์
โทรติดต่อประสานงาน นัดวันเวลาสถานที่ให้กับทางบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : Gold innovation
7ฝ่ายแอดมิน
ดูแลเพจ อัพเดทเว็บไซต์ อัพเดทโปรโมชั่นข่าวสารของทางบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : Gold innovation
8ฝ่ายโอเปอเรเตอร์
โทรติดต่อนัดวันเวลาสถานที่กับลูกค้าที่จะเข้ามาคุยงานกับทางบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : Gold innovation
9ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : Gold innovation
10ฝ่ายต้อนรับ
- ต้อนรับลูกค้าหรือผู้มาติดต่อกับองค์กร - ติดต่อประสานงานข้อมูลของบริษัทเบื้องต้นและข้อมูลลูกค้า - ทำหน้าที่นัดหมายตัวบุคคล วัน เวลา สถานที่ ของบุคลากรในองค์กร - ให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ และ ตอบคำถาม...ดูรายละเอียด
องค์กร : Gold Planet Corporation