ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 1,559 หน้า จำนวน 15,583 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
71เจ้าหน้าที่สินไหม พ.ร.บ.
1.ตรวจสอบเอกสารงานด้านสินไหม พ.ร.บ. เพื่อเปิดเคลมและประมาณการค่าเสียหาย 2.ดำเนินการจ่ายค่าลินไหมตามกรมธรรม์ พ.ร.บ....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
72เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการ ซีคอน ศรีนครินทร์
1.ให้บริการข้อมูลและเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ แก่ลูกค้าที่เข้ามาสอบถามข้อมูลที่ศูนย์บริการ 2.ดูแลและประสานงานเรื่องต่าง ๆ ที่ลูกค้าต้องการติดต่อกับหน่วยงานภายในสำนักงานใหญ่ 3.รับชำระเบี้ยประ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
73เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (Audit Officer)
1.รับผิดชอบการตรวจสอบระบบการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.จัดทำรายงานการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
74พนักงานขับรถส่วนกลาง
1.ขับรถรับ-ส่ง พนักงาน ตามเส้นทางที่ได้รับมอบหมายในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด 2.ดูแลทำความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์อย่างสม่ำเสมอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
75เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ
1. บริการรับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์และติดต่อประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ 2. ให้คำแนะนำด้านสินไหมรถยนต์ และให้บริการข้อมูลทั่วไป ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
76เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการ The Paseo ลาดกระบัง
1.ให้บริการข้อมูลและเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ แก่ลูกค้าที่เข้ามาสอบถามข้อมูลที่ศูนย์บริการ 2.ดูแลและประสานงานเรื่องต่าง ๆ ที่ลูกค้าต้องการติดต่อกับหน่วยงานภายในสำนักงานใหญ่ 3.รับชำระเบี้ยประ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
77เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการเดอะมอลล์ บางกะปิ
1.ให้บริการข้อมูลและเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ แก่ลูกค้าที่เข้ามาสอบถามข้อมูลที่ศูนย์บริการ 2.ดูแลและประสานงานเรื่องต่าง ๆ ที่ลูกค้าต้องการติดต่อกับหน่วยงานภายในสำนักงานใหญ่ 3.รับชำระเบี้ยประ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
78เจ้าหน้าที่บัญชี
1. กระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ กระแสรายวัน และงบกระทบยอดเงินสดสาขา 2. จัดทำแผนงานงบประมาณรายได้จากการรับประกันภัยและรายได้จากการลงทุน 3. จัดทำแผนงานงบประมาณค่าใช้จ่าย 4. จัดทำการบันทึกบั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
79เจ้าหน้าที่รับประกันภัย
1.พิจารณาและเสนอราคาการรับประกันภัย 2.ออกกรมธรรม์ประกันภัยและออกสลักหลัง 3.ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
80ฝ่ายขาย (Sales Manager)
- การวางแผนการขาย - การโทรทำนัดและการเข้าพบลูกค้า - จำนวนการนำเสนอ - ปริมาณการติดตามงาน - การปิดการขาย - การดูแลหลังการขาย - การขายเพิ่ม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทSouthcontac Newday.co.ltd