ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 1,559 หน้า จำนวน 15,583 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
21วิศวกรฝ่ายขาย
ติดต่อประสานงาน, เสนอสินค้า ด้านไฟฟ้าโรงงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม และโครงการต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด
22วิศวกร / โปรแกรมเมอร์์ / PLC / SCADA
มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างดี ใช้โปรแกรมระบบควบคุมได้ มีประสบการณ์ด้าน PLC, SCADA จะพิจารณาเป็นพิเศษ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด
23ช่างเทคนิค ไฟฟ้า
แก้ไขและติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้าโรงงาน และระบบไฟฟ้ากำลัง, ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด
24วิศวกรไฟฟ้า Electrical Engineer
มีความสามารถทำงานกับ ระบบไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำ ระบบ ควบคุมอัตโนมัติ (PLC, SCADA, Power Control , Installation, Commissioning)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด
25ธุรการขาย
ประสานงานขาย จัดของส่งตามรายการขาย ออกบิลขายและประสานงานยอดขาย อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : BTR GROUP
26พนักงานขาย
เพิ่มเป้ายอดขายของบริษัท ** รายละเอียดงานสอบถามเพิ่มเติม ณ วันที่สัมภาษณ์ ** มีประสบการณ์ขายและออกบู๊ท จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ...ดูรายละเอียด
องค์กร : BTR GROUP
27เดินเอกสาร (สโตร์)
พนักงานสโตร์ รับ-ส่ง อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน ตามแผนกและตามชั้นต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอล. เอส. เบสท์เซอร์วิส จำกัด
28Safety Officer
- To inspect and give recommendations to the employer to comply with the law on occupational safety, health and environment. - To analyze the work to indicate possible dangers, including set and pre...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
29HR Specialist
-Create, generate, and maintain effective HR reporting, including turnover, headcount, recruiting, organization charts, and other key metrics to drive organizational effectiveness. -Responsible for ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด