ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 14 จากทั้งหมด 1,559 หน้า จำนวน 15,583 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
131Admin, Sale Support, Customer Service, ธุรการ, ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
รับสมัครจำนวน 100 อัตรา ตำแหน่งดังนี้ Call Center รับ 20 อัตรา รายได้เฉลี่ย 18,000++ (ถ้าภาษาอังกฤษ +5,000) Sale Support รับ 20 อัตรา รายได้เฉลี่ย 15,000++ (ถ้าภาษาอังกฤษ +5,000) Coordin...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด(มหาชน)
132เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
1.วิเคราะห์ปัญหาของบริษัทและลูกค้า 2.รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 3.รวมรวบสรุปข้อมูลด้านต่างๆ มาวิเคราะห์ 4.จัดทำข้อสรุปต่างๆ แจ้งผู้บริหาร 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด(มหาชน)
133เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล โครงการภาครัฐ ประจำศูนย์พระราม4 คลองเตย
ทำหน้าที่ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ด้าน โปรโมชั่น การโทรทางไกลระหว่างประเทศ รายละเอียดใบแจ้งยอด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด(มหาชน)
134เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลInternetและโทรศัพท์โครงการภาครัฐ(TH / ENG TOEIC 405) ประจำศูนย์พระราม4 คลองเตย
- เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ทำหน้าที่ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ประจำองค์กรภาครัฐชั้นนำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ(TOEIC 405 ขึ้นไป) - รับเรื่องและให้บริการข้อมูลด้านโทรศัพท์ สัญญาณโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต - ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด(มหาชน)
135Leader/Senior Customer Service ประจำศูนย์พระราม4 คลองเตย
- ควบคุมการทำงานของลูกค้าสัมพันธ์ประจำองค์กรภาครัฐชั้นนำ - รับเรื่องและให้คำปรึกษาแก่พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ - ควบคุมงานบริการลูกค้าแบบเบ็ดเสร็จ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด(มหาชน)
136Telesales,Outbound หน่วยงานภาครัฐ ประจำศูนย์พระราม4 คลองเตย(ไม่ใช่งานขายประกัน)
- เสนอขายแพ็คเกจโทรศัพท์ ให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ - ติดต่อและให้คำแนะนำแก่ลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด(มหาชน)
137ฝ่ายตอนรับ
- ต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการแนะนำ ให้ข้อมูลต่างๆกับลูกค้า - แนะนำโปรโมชั่นต่างๆเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ - ต้อนรับลูกค้าที่ walk in และลูกค้าทางโทรศัพท์ ภายในบริษัท - ดำเนินงานเอกสารการสมัครต่างๆ และป...ดูรายละเอียด
องค์กร : Agenda Systems
138ประสานงาน/ลูกค้าสัมพันธ์
- เป็นตัวกลางในการประสานงานทางออนไลน์ - รับสายให้บริการข้อมูลลูกค้า ติดตามสถานะสินค้า - ดูแลงานด้านเอกสารในฝ่าย - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : Agenda Systems
139โอเปอร์เรเตอร์
- รับโทรศัพท์ และโอนสายให้แผนกต่างๆ ภายในบริษัทฯ - ต่อโทรศัพท์ ประสานงานภายนอกและภายในบริษัทฯ ให้กับแผนกต่างๆ - ดูแลและต้อนรับลูกค้าและผู้มาติดต่องาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : Agenda Systems
140online แอดมินเพจ
-แอดมินเพจประสานงานช่องทาง online -อัฟเดตข้อมูล - เว็ปไซต์ของทางบริษัท -ให้ข้อมูลและตอบคำถามลูกค้า -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : Agenda Systems