ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 1,352 หน้า จำนวน 13,511 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
21พนักงาน ออกแบบ กล่องกระดาษ บรรจุภัณฑ์
ออกแบบกล่องกระดาษ ด้วยโปรแกรม Artios CAD โดยการวาดรูปทรงกล่อง และ ตัดกล่อง โดยเครื่องจักร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาร์เอ็มไอที พริ้นติ้ง จำกัด RMIT Printing
22เจ้าหน้าที่บัญชี ปิดงบ
-กระทบยอดทางบัญชี/สรุปรายงานบัญชีต่างๆ/ปิดงบการเงิน -ประสานงานให้คำปรึกษาด้านบัญชี/ภาษีอากร - มีความรู้ทางด้านภาษีซื้อ/ภาษีขาย/หัก ณ ที่จ่าย/ภพ.30/ภงด3,53 - มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาร์เอ็มไอที พริ้นติ้ง จำกัด RMIT Printing
23QC/QA Supervisor
ตรวจสอบคุณภาพงานใน line การผลิตแบบสุ่มเช็ค และบันทึกข้อมูล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แซมโก้ จำกัด (ซอยประชาอุทิศ90)
24พนักงานติดรถส่งของ(ด่วนมาก)
ตรวจเช็คสินค้าก่อนขึ้นรถ ขนสินค้าขึ้นรถและลงรถ รับเอกสาร-ส่งเอกสาร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แซมโก้ จำกัด (ซอยประชาอุทิศ90)
25เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัด (ห้องแอร์)
- ควบคุมดูแลจัดการเบื้องต้นเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือวัด -จัดทำและติดตามเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบ -จัดอบรมเรื่องเครื่องมือวัดเบื้องต้น -จัดทำเอกสาร MSA สำหรับงาน NEWMODEL...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แซมโก้ จำกัด (ซอยประชาอุทิศ90)
27FOREMAN
ปรับตั้งเครื่อง MACHINE CNC เบื้องต้น ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แซมโก้ จำกัด (ซอยประชาอุทิศ90)
29Online Marketing
วางแผนกลยุทธ์การใช้สื่อออนไลน์ให้น่าสนใจ เพื่อกระตุ้นการตลาดให้เติบโตขึ้น ดูแลเว็บไซด์บริษัท Social Network เช่น Facebook , Line@ ที่จะมีในอนาคต (จะมี Outsource คอยดูแลช่วยเหลือ) เพิ่มฐานข้อมูลลูกค้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยูแคร์ จำกัด
30ผู้จัดการฝ่ายขาย
• จัดตั้งและบริหารทีมขายให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าที่กำหนด • วิเคราะห์ข้อมูล ลูกค้า และคู่แข่งเพื่อรักษาลูกค้าเก่า ขยายฐานลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเก่า • บริการจัดการ และควบคุมเอกสารตามระบบ ISO • ส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทัสแท็ค จำกัด