ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 19 จากทั้งหมด 1,352 หน้า จำนวน 13,511 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
181Data Analytics (ฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี)
-วิเคราะห์, ออกแบบ, แปลผลข้อมูลจากความต้องการของผู้ใช้งาน -จัดการข้อมูลใน Data warehouse และรวบรวม data sources จากแหล่งอื่น -นำเสนอรายงานข้อมูลและ data visualizations โดยใช้ Tool เช่น Tableau, Pow...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
182ด่วน Walk In วันนี้ถึง 30 พ.ค.นี้เท่านั้น! call center สายด่วนภาครัฐ 1111(ภาษาไทย) สัมภาษณ์ผ่านเริ่มงาน 3 มิ.ย.
call center 1111 (Inbound) ของหน่วยงานภาครัฐ(สำนักนายกรัฐมนตรี,สำนักงานปลัดกระทรวง,และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ซึ่งให้ข้อมูลต่างๆกับประขาชนซึ่งจะแบ่งเป็นดังนี้ - ส่วนงาน Claim เกี่ยวกับ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
183ด่วน Walk In วันนี้ถึง 30 พ.ค.นี้เท่านั้น! call center สายด่วนภาครัฐ 1111 ภาษาจีน (Skill Chinese)เริ่มงาน 3 มิ.ย.
call center 1111 (Inbound) ของหน่วยงานภาครัฐ(สำนักนายกรัฐมนตรี,สำนักงานปลัดกระทรวง,และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) - ส่วนงาน ภาษาจีน เกี่ยวกับการให้บริการชาวต่างชาติ/ข้อมูลหนังสือเดินทาง/วีซ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
184นักคอมพิวเตอร์
ควบคุมระบบ / วิเคราะห์และออกแบบระบบ / สนับสนุนข้อมูล / ประสานงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
185ด่วน Walk In วันนี้ถึง 30 พ.ค.นี้เท่านั้น call center สายด่วนภาครัฐ1111 ภาษาอังกฤษ (Skill English)เริ่มงาน 3 มิ.ย.
call center 1111 (Inbound) ของหน่วยงานภาครัฐ(สำนักนายกรัฐมนตรี,สำนักงานปลัดกระทรวง,และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) - ส่วนงาน ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการให้บริการชาวต่างชาติ/ข้อมูลหนังสือเดินทาง/...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
189ช่างเทคนิค/ช่างซ่อมบำรุง (ประจำอาคารอีสท์วอเตอร์)ด่วน
ดูแล ซ่อมบำรุงระบบภายในอาคาร ด้านไฟฟ้า ปะปา แอร์ ให้สมบูรณ์พร้อมใช้งาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอคชีฟ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด
190เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประชาสัมพันธ์โครงการ ประสานงานหน่อยงานราชการ และชุมชน เก็บแบบสอบถาม สรุปผล เขียนรายงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รักดีหามจั่ว จำกัด