ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 15 จากทั้งหมด 1,352 หน้า จำนวน 13,511 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
141Telesales (พนักงานขายทางโทรศัพท์)
บริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาสมาชิกบัตรเครดิต-สินเชื่อให้กับธนาคาร และสถาบันการเงินต่างๆ เปิดรับสมัครพนักงานเพิ่ม เพื่อรองรับการขยายการเจริญเติบโตของบริษัท ตำแหน่งเปิดรับสมัคร part time /วันละ300บ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บลูดราก้อน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
142เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (Marketing)
วางแผนกลยุทธ์การตลาดและโปรโมชั่น ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ - วิเคราะห์ศึกษาคู่แข่ง และทำแผนการตลาดประจำเดือน - ดูแลช่องทางการขายและโฆษณา - สรุปรายงานประจำสัปดาห์ และประจำเดือน - และงานอื่นๆที่ได้รับ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โฮร่า เอเซีย จำกัด
143พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Sale)
พนักงานขาย ล้อแม็กซื รู้เรื่องอะไหล่มอเตอร์ไซค์พิจารณาพิเศษ สามารถเดินทางติดต่อลูกค้าได้ เน้นด้านการขายเป็นหลัก ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โฮร่า เอเซีย จำกัด
144ธุรการ (Admin)
- ทำใบเสนอราคา เอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย - จัดการขายใน Website, Facebook, Line - ติดต่อประสานงาน -จัดทำค่าใช้จ่ายต่างๆ -บันทึกและทำฐานข้อมูลลูกค้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โฮร่า เอเซีย จำกัด
145พนักงานบัญชี (Accounting)
- ลงบัญชี รายรับ - รายจ่าย - ดูแลสต็อคสินค้า - ตามลูกหนี้ - เปิดบิลส่งของ - ทำภาษีซื้อ ภาษีขาย - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ทำงานเกี่ยวกับตัวเลข คือความรอบคอบ แม่นยำ และถูกต้อง - มีความ ขยันอดทน ก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โฮร่า เอเซีย จำกัด
146Live Chat Officer (เจ้าหน้าที่ตอบ-รับออนไลน์) Full Time และ Part Time
ปฏิบัติงาน ณ รพ. สมิติเวช ศรีนครินทร์ รับสายโทรศัพท์ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวอาการและบริการของโรงพยาบาล พิมพ์โต้ตอบข้อสงสัย-รับข้อมูลเบื้องต้นในประเด็นต่างๆให้กับผู้รับบริการ ทำการนัดหมายระหว่าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
147Call Center Officer (เจ้าหน้าที่ตอบ-รับทางโทรศัพท์) Full Time และ Part Time
ปฏิบัติงาน ณ รพ. สมิติเวช ศรีนครินทร์ รับสายโทรศัพท์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการของโรงพยาบาล ตอบข้อสงสัย-รับข้อมูลเบื้องต้นในประเด็นต่างๆให้กับผู้รับบริการ ทำการนัดหมายระหว่างแพทย์กับผู้รับบริการ เ...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
149Purchase Requisition Officer (เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ)
พนักงานประจำ (Full Time) คีย์ข้อมูลใบสั่งซื้อ, เงินทดรองจ่าย ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและผู้ขาย ติดตามงานการสั่งซื้อกับผู้ขาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
150Data Analytics (ฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี)
-วิเคราะห์, ออกแบบ, แปลผลข้อมูลจากความต้องการของผู้ใช้งาน -จัดการข้อมูลใน Data warehouse และรวบรวม data sources จากแหล่งอื่น -นำเสนอรายงานข้อมูลและ data visualizations โดยใช้ Tool เช่น Tableau, Pow...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมิติเวช จำกัด (มหาชน)