ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 15 จากทั้งหมด 1,352 หน้า จำนวน 13,511 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
141พนังงานคลังสินค้า/สนามบินสุวรรณภูมิ
1.จัดโหลดสินค้าตามใบสั่ง/ออร์เดอร์ 2.ดูแล ควบคุม และตรวจนับสินค้าให้กับคลังสินค้าเป็นระเบียบเรียบร้อย 3.จัดส่งสินค้าตามใบสั่งสินค้า 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอมธรรม จำกัด
142Supervisor ร้านอาหาร ประจำสนามบินดอนเมือง ติดต่อ 091-776-6149 คุญเบิร์ด
- ดูแลควบคุมการทำงานของพนักงาน - Training พนักงานเข้าใหม่ มาตรฐานการทำงาน การบริการลูกค้า - จัดตารางทำงาน วันหยุด วันพัก - ติดตาม ประเมินผลการทำงานพนักงาน - ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน - ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอมธรรม จำกัด
144กุ้กครัวไทย ครัวญี่ปุ่น และผู้ช่วยกุ้ก ประจำร้านอาหารในสนามบินดอนเมือง ติดต่อ 091-776-6149 คุณเบิร์ด
- ควบคุมการทำงานของพนักงาน - จัดตารางการทำงาน - ควบคุมต้นทุนของสาขา - สั่งวัตถุดิบ - สอนงานพนักงานให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัทฯ - จัดอัตรากำลังคนให้เพียงพอ -ผช.กุ้กไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอมธรรม จำกัด
147Graphic Design
- ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา เมนูอาหาร - ป้ายสินค้า บรรจุภัณฑ์ต่างๆ - ถ่ายภาพอาหารเพื่อทำสื่อ - อื่นๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอมธรรม จำกัด
148แม่บ้าน (ประจำสำนักงานรองเมืองซอย 1)
- ดูแลทำความสะอาดสำนักงาน - ทำความสะอาดห้องน้ำ - อื่นๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอมธรรม จำกัด
149พนักงานขาย Takoyaki BTS-สยามด่วน
- เตรียมวัตถุดิบ ทำขนมครกญี่นปุ่น - ขาย เก็บเงิน-ทอนเงิน - อื่นๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอมธรรม จำกัด