ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 14 จากทั้งหมด 1,352 หน้า จำนวน 13,511 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
131เจ้าหน้าที่ธุรการ
จัดทำเอกสารต่างๆ ประสานงานทั้งภายใน - ภายนอกองค์กร งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
132เจ้าหน้าที่ธุรการ/เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย(ประจำ พุทธมณฑลสาย3 กทม.)
ประสานงานภายใน ภายนอกองค์กรค์ จัดทำเอกสารต่างๆ บันทึกข้อมูลต่างๆ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โกอินเตอร์ริช จำกัด
133ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย(ประจำ พุทธมณฑลสาย3กทม.)
วางแผนการขาย การตลาด วางแผนพิ่มช่องทางการขาย การตลาด หาลูกค้าใหม่ ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โกอินเตอร์ริช จำกัด
134พนักงานขาย(ประจำสำนักงาน พุทธมณฑลสาย3)
นำเสนอสินค้า ตามช่องทางต่างๆ ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท งานเอกสารต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โกอินเตอร์ริช จำกัด
135ช่างซ่อมบำรุงโรงงาน
1.ดูแลและซ่อมบำรุงช่างแต่ละประเภทตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ปฎิบัติหน้าที่ประจำวันตามแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด
137เจ้าหน้าที่ นำเข้า - ส่งออก (สนญ.อุดมสุข60)
1.ใช้งานงานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ทั้ง Excel และ Word. 2.สามารถขับรถยนต์ออกต่างจังหวัดได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด
138เจ้าหน้าที่ธุรการ (ผู้ชาย) (สนญ.อุดมสุข60)
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบี้องต้นได้ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word ,Microsoft Excel ได้ ดูแลรถยนต์ของบริษัท ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด
139เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) สนญ. อุดมสุข 60
1.สำรวจ วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 2.สำรวจ วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 3.ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด
140เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (สนญ.อุดมสุข 60)
คีย์ระบบเวลา,ยื่นประกันสังคม,ดูแลกองทุนนสำรองเลี้ยงชีพ,ระบบเงินเดือน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด