ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 13 จากทั้งหมด 1,352 หน้า จำนวน 13,511 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
121พนักงานขาย(ประจำสำนักงาน พุทธมณฑลสาย3)
นำเสนอสินค้า ตามช่องทางต่างๆ ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท งานเอกสารต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โกอินเตอร์ริช จำกัด
122ช่างซ่อมบำรุงโรงงาน
1.ดูแลและซ่อมบำรุงช่างแต่ละประเภทตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ปฎิบัติหน้าที่ประจำวันตามแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด
124เจ้าหน้าที่ นำเข้า - ส่งออก (สนญ.อุดมสุข60)
1.ใช้งานงานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ทั้ง Excel และ Word. 2.สามารถขับรถยนต์ออกต่างจังหวัดได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด
125เจ้าหน้าที่ธุรการ (ผู้ชาย) (สนญ.อุดมสุข60)
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบี้องต้นได้ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word ,Microsoft Excel ได้ ดูแลรถยนต์ของบริษัท ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด
126เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) สนญ. อุดมสุข 60
1.สำรวจ วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 2.สำรวจ วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 3.ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด
127เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (สนญ.อุดมสุข 60)
คีย์ระบบเวลา,ยื่นประกันสังคม,ดูแลกองทุนนสำรองเลี้ยงชีพ,ระบบเงินเดือน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด
129เจ้าหน้าที่ไอที – IT Support
หน้าที่และความรับผิดชอบ • มีความรู้ และทักษะในการแก้ไขปัญหาการใช้งาน อุปกรณ์สำนักงาน (Computer/Printer/Network/อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ) • สามารถติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน,เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งานได้เป็...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด
130Online Marketing
วางแผนกลยุทธ์การใช้สื่อออนไลน์ให้น่าสนใจ เพื่อกระตุ้นการตลาดให้เติบโตขึ้น ดูแลเว็บไซด์บริษัท Social Network เช่น Facebook , Line@ ที่จะมีในอนาคต (จะมี Outsource คอยดูแลช่วยเหลือ) เพิ่มฐานข้อมูลลูกค้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยูแคร์ จำกัด