ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 1,352 หน้า จำนวน 13,511 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
91ตัววแทนขายกรุุงงเทพเขต B03 (เขตบากะปิ สะพานสูง มีนบุรี)
เสนอขายยารักษาโรค ยาสมุนไพรและอาหารสำหรับผู้ป่วยใ้ห้แก่่คลีนิคและร้านขายยาในเขตบางกะปิ สะพานสูงและมีนบุุรี...ดูรายละเอียด
องค์กร : QUALIMED Co.,Ltd.
92ตัวแทนขายกรุุุงเทพเขต B15 (เขตลาดกระบัง,อ.บางบ่อ,อ. บางปะกง
เสนอขายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน อาหารสำหรับผู้ป่วยและยาสมุนไพรให้แก่คลีนิคและร้านขายยาในเขตลาดกระบัง,อำเภอบางบ่อและอ.บางประกง...ดูรายละเอียด
องค์กร : QUALIMED Co.,Ltd.
93ตัวแทนขายเขตกรุุุงเทพเขตB16 (เขตสะพานใหม่-สายไหม-วัชระพล)
เสนอขายยารักษาโรค ยาสมุนไพรและอาหารสำหรับผููู้ป่วย ให้แก่่่่่่คลีนิคและร้านขายยาในเขตสะพานใหม่ สายไหมและถนนวัชระพล...ดูรายละเอียด
องค์กร : QUALIMED Co.,Ltd.
94ตัวแทนขายกรุงเทพเขต B10 (เขตคลองสาน-ธนบรี-บางบอน)
เสนอขายยารักษาโรค ยาสมุุนไพรและอาหารสำหรับบผููู้ป่วยให้แก่คลีนิคแลละร้านขายยาในเขตคลองสาน ธนบุรีและบางบอน...ดูรายละเอียด
องค์กร : QUALIMED Co.,Ltd.
95นักคอมพิวเตอร์
ควบคุมระบบ / วิเคราะห์และออกแบบระบบ / สนับสนุนข้อมูล / ประสานงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
96ด่วน Walk In วันนี้ถึง 29 เม.ย.นี้เท่านั้น! call center สายด่วนภาครัฐ 1111 ภาษาจีน (Skill Chinese)เริ่มงาน 6 พ.ค.
call center 1111 (Inbound) ของหน่วยงานภาครัฐ(สำนักนายกรัฐมนตรี,สำนักงานปลัดกระทรวง,และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) - ส่วนงาน ภาษาจีน เกี่ยวกับการให้บริการชาวต่างชาติ/ข้อมูลหนังสือเดินทาง/วีซ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
97ด่วน Walk In วันนี้ถึง 29 เม.ย.นี้เท่านั้น call center สายด่วนภาครัฐ1111 ภาษาอังกฤษ (Skill English)เริ่มงาน 6 พ.ค.
call center 1111 (Inbound) ของหน่วยงานภาครัฐ(สำนักนายกรัฐมนตรี,สำนักงานปลัดกระทรวง,และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) - ส่วนงาน ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการให้บริการชาวต่างชาติ/ข้อมูลหนังสือเดินทาง/...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
98ด่วน Walk In วันนี้ถึง 29 เม.ย.นี้เท่านั้น! call center สายด่วนภาครัฐ 1111(ภาษาไทย) สัมภาษณ์ผ่านเริ่มงาน 6 พ.ค.
call center 1111 (Inbound) ของหน่วยงานภาครัฐ(สำนักนายกรัฐมนตรี,สำนักงานปลัดกระทรวง,และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ซึ่งให้ข้อมูลต่างๆกับประขาชนซึ่งจะแบ่งเป็นดังนี้ - ส่วนงาน Claim เกี่ยวกับ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
99ช่างติดตั้ง (โทร.02-747-0007)
- ติดตั้งกระจกนิรภัยสำหรับห้องน้ำ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ไม่มีประสบการณ์ก็ทำได้ มีคนสอนงานให้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เฟรมเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
100โฟร์แมน (โทร.02-747-0007)
ประสานงาน ตรวจสอบงาน เคลียร์หน้างาน ควบคุมการทำงานของช่างติดตั้ง รายงานผู้บังคับบัญชา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เฟรมเลส คอร์ปอเรชั่น จำกัด