ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1,352 หน้า จำนวน 13,511 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
2พนักงานขาย
- ประสานงานด้านการขาย ระหว่างลูกค้า - สามารถให้คำแนะนำและข้อมูลกับลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพเพ็ญวานิสย์
6เจ้าหน้าที่ธุรการ
- จัดทำและพิมพ์​เอกสารงานศุลกากร​และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ดำเนินการยื่นเอกสาร ที่กรมศุลกากร - ดำเนินการส่งเอกสารที่ไปรษณีย์ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย​...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัททีเอ็นวาย จำกัด
7ตัวแทนออกของ
- จัดทำเอกสารพิธีการทางศุลกากรขาเข้า ที่เกี่ยวข้อง - เป็นตัวเเทนตรวจปล่อย เคลียร์สินค้านำเข้าให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี - ติดต่อเดินงานพิธีการทางศุลกากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัททีเอ็นวาย จำกัด
8เจ้าหน้าที่คีย์ใบขนสินค้า
- จัดทำเอกสารต่างๆสำหรับพิธีการและสิทธิประโยชน์ต่างๆทางศุลกากร - จัดทำใบขนสินค้า พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารการนำเข้าสินค้า - ประสานงานและตอบคำถามลูกค้า เกี่ยวกับการนำเข้าสินค้า - ให้คำแนะนำลูกค้าเกี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัททีเอ็นวาย จำกัด
9IT Support - CS
งาน IT Support 1.ดูแลงานด้าน IT Support ขององค์กร 2.แก้ปัญหา HW , SW , Network เบื้องต้น 3.ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา ด้านระบบคอมพิวเตอร์ 4.ประสานงานทีมงาน System ในการแก้ปัญหา 5.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัททีเอ็นวาย จำกัด
10เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ตรวจสอบรายการทางบัญชี และบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมบัญชี 2.งานด้านบัญชีทั่วไป ออกใบกำกับภาษี,หัก ณ ที่จ่าย 3.จัดทำสรุปบัญชีรายรับ รายจ่าย / ตัดยอดเงิน 4.บันทึกสรุปรายการเบิกจ่ายเงินสดย่อย 5.งานอื...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัททีเอ็นวาย จำกัด