ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1,559 หน้า จำนวน 15,583 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1เจ้าหน้าที่ธุรการ
- จัดทำและพิมพ์​เอกสารงานศุลกากร​และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ดำเนินการยื่นเอกสาร ที่กรมศุลกากร - ดำเนินการส่งเอกสารที่ไปรษณีย์ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย​...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัททีเอ็นวาย จำกัด
2ตัวแทนออกของ
- จัดทำเอกสารพิธีการทางศุลกากรขาเข้า ที่เกี่ยวข้อง - เป็นตัวเเทนตรวจปล่อย เคลียร์สินค้านำเข้าให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี - ติดต่อเดินงานพิธีการทางศุลกากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัททีเอ็นวาย จำกัด
3เจ้าหน้าที่คีย์ใบขนสินค้า
- จัดทำเอกสารต่างๆสำหรับพิธีการและสิทธิประโยชน์ต่างๆทางศุลกากร - จัดทำใบขนสินค้า พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารการนำเข้าสินค้า - ประสานงานและตอบคำถามลูกค้า เกี่ยวกับการนำเข้าสินค้า - ให้คำแนะนำลูกค้าเกี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัททีเอ็นวาย จำกัด
4IT Support - CS
งาน IT Support 1.ดูแลงานด้าน IT Support ขององค์กร 2.แก้ปัญหา HW , SW , Network เบื้องต้น 3.ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา ด้านระบบคอมพิวเตอร์ 4.ประสานงานทีมงาน System ในการแก้ปัญหา 5.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัททีเอ็นวาย จำกัด
5เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ตรวจสอบรายการทางบัญชี และบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมบัญชี 2.งานด้านบัญชีทั่วไป ออกใบกำกับภาษี,หัก ณ ที่จ่าย 3.จัดทำสรุปบัญชีรายรับ รายจ่าย / ตัดยอดเงิน 4.บันทึกสรุปรายการเบิกจ่ายเงินสดย่อย 5.งานอื...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัททีเอ็นวาย จำกัด
6ผู้ชำนาญการศุลกากร
1.ตรวจสอบและให้ข้อมูลพิกัดสินค้าได้อย่างถูกต้อง 2.ดำเนินการและจัดทำเอกสารต่างๆสำหรับพิธีการและสิทธิประโยชน์ต่างๆของศุลกากร 3.ตรวจสอบเอกสารทางด้านพิธีการศุลกากร เช่น ใบขนสินค้า Commercial , Invoice ,...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัททีเอ็นวาย จำกัด
7เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี
•พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งพึ่งพาตนเองทางด้านอาหารและปัจจัยสี่ •พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการสร้างความมั่นคงและปลอดภัยทางด้านอาหาร •สร้างสรรค์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งพาตนเองทางด้านอาห...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
8พนักงาน Costumer ดูแลให้คำแนะนำเรื่องชุด
เวลาทำงาน 9.30-20.00น. ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (หยุดทุกวันอังคาร) สามารถทำงานในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ดูแลในส่วนของเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย สำหรับการถ่ายทำ Prewedding และเช่าชุดในวันงานแต่งง...ดูรายละเอียด
องค์กร : Bangkok Wedding Planner & Studio
9ผู้จัดการ (สาขาพระราม 3)
ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ดูแลจัดการความเรียบร้อยภายในร้าน ควบคุมดูแลพนักงานในทีม ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Bangkok Wedding Planner & Studio
10พนักงานขาย (สาขาลาดพร้าว)
- ให้คำแนะนำ/ ขาย สินค้าและบริการงานแต่งงาน - ต้อนรับลูกค้าให้บริการดูแลลูกค้า - ทำงานเวลา 9:30-20:00 น. ที่ร้านสาขารังสิต (หยุดทุกวันอังคาร)...ดูรายละเอียด
องค์กร : Bangkok Wedding Planner & Studio