ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า จำนวน 30 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
1เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ดำเนินกิจกรรมตามหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลิดภัย ระดับวิชาชีพ - จัดทำเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 - ควบคุมเอกสารระบบ ISO และบันทึกในระบบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2เจ้าหน้าที่อาคาร
- ดูแลการรักษาความสะอาดของพื้นที่ส่วนกลางและบริเวณรอบๆ อาคาร - ดูแลรักษาความปลอดภัยของพื้นที่ส่วนกลาง - ดูแลการจัดสวนและบำรุงรักษาต้นไม้ - ดูแลผู้รับเหมาทั่วไปที่เข้ามาดำเนินการภายในอาคาร - ดูแลบั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อตาเลี่ยน ฟาซิลิตี้ แมนเนจเมนท์ จำกัด
3จป.เทคนิค
ควบคุมดูแลความปลอดภัยหน้างาน, งานเอกสาร และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โปรเฟสชั่นแนล อลูแคลด จำกัด
4จป.วิชาชีพ
1.นำเสนอผลงาน โครงการความปลอดภัยให้คำเสนอแนะ แจ้งปัญหาและแนวทางการแก้ไข 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน 3. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท หินอ่อน จำกัด
5เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)
- กำกับดูแลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท และตามกฎหมายกำหนด - จัดทำรายงานการติดตาม การตรวจสอบ ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ทบิวด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
6Safety Professional level (Ass't Manager or Manager Level)
-To inspect and give recommendations to the employer to comply with the law on occupational safety, health, and environment. -To analyze the work to indicate possible dangers, including set and prese...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
7จ.ป วิชาชีพ
เป็นเจ้าหน้าที่ จ.ป และ เป็น หัวหน้างานขึ้นลงสินค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เว็ลตี้เกรน จำกัด
9เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
1)ดำเนินการเสนอโครงการ แผนงาน การส่งเสริมความปลอดภัยฯ 2)อบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ด้านความปลอดภัยฯ ตาม พรบ. ความปลอดภัย 3)จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย ส่ง สนง ความปลอดภัยพื้นที่ 4)ดำเนินการสอบสวน และห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยอินเตอร์แมท จำกัด
10เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการภายใต้การสนับสนุนจากสสส.
โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) มีหน้าที่หลักในการเป็นผู้ปฏิบัติงานและประสานการจัดกิจกรรมต่าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม