ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 69 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
1เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (จป) เทคนิค
เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค เพื่อปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ประจำ ตามเวลาที่กำหนด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นีโอ 727 จำกัด
2สายไหม - จป. วิชาชีพ
1 ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย 2 รวบรวมสถิติวิเคราะห์ข้อมูล ทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย 3 วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย 4 วิเคราะห์แผนงานโครงการมาตรการ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แคธเทอริ่งไลน์ จำกัด
3จป.วิชาชีพ
1. รับผิดชอบฃงานด้านความปลอดภัย กิจกรรมต่างๆ 2. อบรมพนักงานใหม่ และ พนักงานประจำเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย 3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมความปลอดภัย 4. ตรวจเช็คความปลอดภัย 5. ดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อม 6. นำส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แซมโก้ จำกัด (ซอยประชาอุทิศ90)
4จป.วิชาชีพ
1. กำกับดูแลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทและตามกฎหมายกำหนด 2. จัดทำรายงานการติดตาม การตรวจสอบ ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จำกัด
5เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (จป.)
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพเเวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์ชี้บ่งอันตรายรวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ส.ไทยสร้างเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
8เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง(จป.ด้านความปลอดภัย)
- เลขานุการคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) งานด้านความปลอดภัย การสอบสวนอุบัติเหตุ เหตุผิดปกติ การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน การซ้อมอพยพหนีไฟ การดับเพลิงขั้นต้น - ดูแล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
9จป. วิชาชีพ
ดูแลงานความปลอดภัยในโรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง และงานตอกเสาเข็มภาคสนาม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สินธุ แอนด์ คิว.พี.เอส. จำกัด
10เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ด่วน !!! (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)
- ปฏิบัติงานตามกฎหมายด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม - ปฏิบัติงาน ระบบ ISO 45001 & ISO 14001 - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย ขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง - ฝึกสอน อบรมลูกจ้าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited)