ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 13 หน้า จำนวน 121 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
1เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน 2.วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้อันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 3.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4.วิ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
2เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพ
ควบคุมความปลอดภัยในงานก่อสร้าง สถานที่ทำงาน 1.งานก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน 2.สถานีรถไฟฟ้า สายสีชมพู จ.นนทบุรี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ธนกรีนไอยรา จำกัด
3เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ซอยปรีดีพนมยงค์ 41
ลักษณะงาน - ตรวจสอบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน - ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตรายและรายงานผล - จัดทํารายงานเสนอแนะนายจ้างในด้านความปลอดภัย - อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
5จป.วิชาชีพ
1. ตรวจสอบเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์เพื่อชี้บ่งอันตรายทั้งกำหนดมาตรการป้องหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
6เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)
-รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย -รับผิดชอบการฝึกอบรม ฝึกสอน และจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย -ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอก ภายใน และหน่วยงานราชการ -จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัยเพื่่อใช้ภายใน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด
9เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน - จัดอบรมแนะนำเพื่อส่งเสริมพนักงานให้ปฏิบัติงานด้วยคว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็นซี โคโคนัท จำกัด NC COCONUT Co,.Ltd.
10จป.วิชาชีพ
1. ดูแลตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยในการทำงานโดยรวมภายในโรงงาน 2. จัดทำแผนงานหรือโครงการด้านความปลอดภัยประจำปีและดำเนินงานตามแผน 3. จัดฝึกอบรมพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบันในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)