ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 13 หน้า จำนวน 129 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
1เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ
1.งานตรวจสอบความปลอดภัยฯภายในโรงงาน 2.งานเอกสารเกี่ยวกับความปลอดภัย 3. ทำรายงานผลตามไตรมาส 4.งานอบรมฯเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2จป.เทคนิค
ควบคุมดูแลหน้างานรวมถึงความปลอดภัยตามมาตรฐาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โปรเฟสชั่นแนล อลูแคลด จำกัด
4Safety Officer (เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย)
ดูแลความปลอดภัยของอาคารและทีมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
5เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
-แนะนำ ฝึกสอน อบรมให้ลูกจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน -ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย -วางแผนความปลอดภัยประจำปี -ติดต่อประ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
6ผู้ดูแลอาคาร / ผู้ช่วยผู้ดูแลอาคาร
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทให้บริการภายนอก ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 2. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้รับเหมา ในการต่อเติม ตกแต่งพื้นที่เช่า 3. ใ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
10เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป)
- จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยภายในบริษัท - จัดทำแผนการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและงานที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดอะ คลาสสิค แชร์ส จำกัด