ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 13 หน้า จำนวน 121 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
1เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)
1. พัฒนาปรับปรุงกฎและข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานโดยอ้างอิงนโยบายของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำและเก็บสถิติต่างๆที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ / เหตุก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด
3เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.วิชาชีพ
1.ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย กำหนดมาตรฐานป้องกันและขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย 3.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4.วิเคราะห์แผนงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเทอร์มิแนล อีซูซุ จำกัด
4เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
- วางแผนและดำเนินงานด้านความปลอดภัย ตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูล สถิติ จัดทำรายงาน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัย - อบรมพนักงานเกียวกับความปลอดภัย - ประสานงานด้านความปลอดภัย กับหน่วยงานภายใ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยาม เค.พี.ที. จำกัด
5จป.วิชาชีพ
รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน งานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและคุณภาพตามระบบมาตรฐานต่างๆเพื่อความปลอดภัย ติดต่อหน่วยงานราชการ ปฏิบัติงานขั้นต้นของแผนกบุคคล ประเมินความเสี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เคยัง พาวเวอร์ ทูลส์ จำกัด
6เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ
ดูแลควบคุมความปลอดภัยภายในโรงงาน ส่งรายงานจป. ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เค.แอล.เอส. อีเลคทริค จำกัด
7เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ด่วน!!!
-สำรวจ วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย -สำรวจ วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน -ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด
10เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
1)ดำเนินการเสนอโครงการ แผนงาน การส่งเสริมความปลอดภัยฯ 2)อบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ด้านความปลอดภัยฯ ตาม พรบ. ความปลอดภัย 3)จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย ส่ง สนง ความปลอดภัยพื้นที่ 4)ดำเนินการสอบสวน และห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยอินเตอร์แมท จำกัด