ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 11 หน้า จำนวน 102 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
82เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ISO
1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และนอกองค์กร 2.จัดทำเอกสารและติดตามผลการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ขององค์กร 3.รวบรวมและติดตามการวัดผลดำเนินงาน KPI ของหน่วยงานต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
83Customer Care ผลิตภัณฑ์นม 1 อัตรา เพศหญิงเท่านั้น ด่วน!!!!!!
-ให้คำแนะนำรายละเอียดสินค้า -ให้ความรู้และข้อมูลทางด้านอาหารและโภชนาการแม่และเด็ก -ให้คำแนะนำในการปฎิบัติตัวของคุณแม่มือใหม่ -และอื่นๆตามได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท 1577 Home Shopping จำกัด
84เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ Call center (QA Call Center) ** อาคารไทยซัมมิท **
-ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการและะวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงและพัฒนา Call Center -ฟัง ตรวจสอบ วิเคราะห์ การทำงานขง Call Center -บันทึกข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของลูกค้าเพื่อพัฒนาคุณภาพ Call Center...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท 1577 Home Shopping จำกัด
85Call Center ผลิตภัณฑ์นม รายได้ 13,000 + เบี้ยขยัน + คอมมิชชั่น รายได้รวม 18,000 ขึ้นไป
-ให้คำแนะนำกับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นม -ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวของคุณแม่และการให้นมลูก - เชียร์ขายสินค้า และปิดการขาย -ทำงานเวลา 09.00 – 18.00 น. ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ ตามรอบงานที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท 1577 Home Shopping จำกัด
86Customer Care ให้ความรู้ผลิตภัณฑ์นม รายได้ 15000 บาท
-ให้คำแนะนำกับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นม -ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวของคุณแม่และการให้นมลูก -และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท 1577 Home Shopping จำกัด