ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 10 หน้า จำนวน 93 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
61เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการขอVISA (Submission Officer)
- ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารที่จะยื่นในการขอวีซ่า - คอยให้คำแนะนำแก่ผู้ที่เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
62เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการขอVISA (Submission Officer)
- ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารที่จะยื่นในการขอวีซ่า - คอยให้คำแนะนำแก่ผู้ที่เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
67บัญชี ด่วน !!!!
1.จัดเก็บเอกสารด้านบัญชี แยกประเภทค่าใช้จ่าย 2.บันทึกรายการรายจ่ายประจำวัน 3.ออกบิลและใบกำกับภาษี 4.PR/PO 5.งานประสานงานเอกสารบัญชีกับ สำนักงานบัญชี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็น บี เรียลเอสเตท จำกัด
68Engineer Supervisor
1.ควบคุม บริหารจัดการงานในแผนกช่าง 2.ระบบไฟฟ้าในอาคาร 3.งานระบบความปลอดภัย ในอาคาร 4.ดูแลระบบเคร่องGenerator 5.ดูแลระบบปั๋มน้ำในอาคาร ุ6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็น บี เรียลเอสเตท จำกัด
69แม่บ้านทำความสะอาด
1.ทำความสะอาด ห้องพัก 2.ทำความสะอาดบริเวณภายในพื้นที่ของโรงแรม ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็น บี เรียลเอสเตท จำกัด
70ล่ามภาษาจีน (ด่วน!!!!!)
ล่ามแปลภาษาและประสานงานสื่อสารกับผู้บริหารและฝ่ายผลิต บันทึกเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)