ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8 หน้า จำนวน 72 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานพัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
1ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านระบบคุณภาพ (QMR)
1.เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารในการผลักดัน "นโยบายต่างๆด้านระบบคุณภาพจากผู้บริหารไปยังหน่วยงานต่างๆของบริษัทฯผ่านมาตรฐานการทำงาน,ขั้นตอนการทำงานและหัวข้อคุณภาพงานแต่ละหน่วยงาน" เป็นต้น 2.เป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คิว คอมแพค จำกัด
2เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารห้องปฏิบัติการ
- จัดทำ QM,QP,MI ที่ใช้ในระบบ ISO 17025 และห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงครอบคลุมทุกข้อกำหนด - ควบคุมดูแลเอกสารระบบให้ทันสมัยและไม่สูญหาย,ควบคุมบันทึกคุณภาพในห้องปฏิบัติการ - เป็นศูนย์กลา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
3ฝ่ายแผนธุรกิจและข้อมูลการตลาด (ฺฺBusiness Planing)
สนับสนุนงานที่ปรึกษาด้านการตลาด โดยมีหน้าที่หาข้อมูลธุรกิจ คิด วิเคราะห์ จัดทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด การนำเสนอผ่านเอกสารรายงาน กราฟเปรียบเทียบ และ Power point Present...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทวินเซ็นท์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
4เจ้าหน้าที่บุคคล
เขตพื้นที่ดูแล ภาคตะวันออก มีความรู้ด้านงานบุคคล สามารถขับรถยนต์ได้อย่างดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ติดต่อการประสานงานดีเยี่ยม สามารถติดต่อหาลูกค้าได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด
5เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC ISO) ด่วน!!!
- จัดทำเอกสาร ISO ของแต่ละแผนก - จัดเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ - ติดตามเอกสาร ขึ้นทะเบียนเอกสาร ISO - ควบคุมเอกสาร ISO ให้เป็นตามข้อกำหนด - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในแต่ล่ะแผนก ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอเชีย อินดัสเทรียล เท็กซ์ไทล์ จำกัด
6เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพ QMR
การจัดทำและควบคุมระบบให้มีประสิทธิผลทราบวิธีการบริหารโครงการ การแก้ไขปัญหาและข้อกำหนดเชิงลึก รวมกำหนดนโยบายจัดการ กำหนดปรับเปลี่ยน ทบทวนนโยบายในการบริหารองค์กร ตัวแทนของผู้บริหารหน่วยงานในการรับการตร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
7ผู้จัดการฝึกหัด
รายละเอียดงาน - บริหารและดูแลสาขาที่ได้รับผิดชอบเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นไปตามแผนงาน - ควบคุม ดูแล พนักงานในการปฏิบัติงานต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด - ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามนโยบาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : GIC Co.,Ltd.
8จป. วิชาชีพ
1. ปฏิบัติตามกฏหมายแรงงาน 2. จัดทำและนำส่งรายงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย ส่งงานราชการ 3. วิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ จัดทำ จปว.ส่งกรมแรงงาน 4. เดินตรวจความปลอดภัยในการทำงาน 5. อบรมพนักงานก่อนเร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พระราม 4 ฮอนด้า คาร์ส์ กรุ๊ป จำกัด
9ผู้ช่วย QMR ภาคเอกสารบริหารการจัดการและสนับสนุนงาน R&D
1.ปฏิบัติงานเพื่อรักษาและพัฒนาระบบ ISO 9001:2008 2.ควบคุม จัดทำ Docoment Control 3.ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขระเบียบปฏิบัติงานให้สอดคล้องเสมอ 4.ติดตามงานประสานงาน ตรวจสอบ การปฏิบัติงานขอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด
10QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE (QMR)
- กำหนดดัชนีชี้วัดประสิทธฺภาพการทำงาน (KPI) ขององค์กรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กำหนด - ควบคุมดูแล การบริหารงานระบบคุณภาพภายในองค์กร - ติดตามกระบวนการการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับข้อก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด