ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6 หน้า จำนวน 53 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานพัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
1เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (Business Development Officer)
•ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่ได้รับมอบหมาย ช่วยสนับสนุนการวางแผนและจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจ •ศึกษา, ติดตาม และ ค้นคว้าข้อมูลทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการอย่างต่อเนื่อง •สำรวจโอกาสทางธุรกิจ และ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บริลเลี่ยนท์ออดิโอโซลูชั่นแอนด์ซัพพลาย จำกัด
3หัวหน้าแผนก QMR / QA
1.มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพสินค้า 2.สามารถใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพได้ 3.มีความรู้ความเข้าใจในการทำสอบเทียบเครื่องมือวัด 4.มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบคุณภาพ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเจ.เอส.โฟม จำกัด
4เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC ISO) ด่วน!!!
- จัดทำเอกสาร ISO ของแต่ละแผนก - จัดเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ - ติดตามเอกสาร ขึ้นทะเบียนเอกสาร ISO - ควบคุมเอกสาร ISO ให้เป็นตามข้อกำหนด - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในแต่ล่ะแผนก ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอเชีย อินดัสเทรียล เท็กซ์ไทล์ จำกัด
5Document Control (DCC)
1.จัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพที่บริษัท ฯ กำหนด ตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 2.ควบคุมเอกสารการบันทึก การแจกจ่าย และการทลายเอกสาร ในระบบคุณภาพ 3.ทบทวนระบบงาน และติดตามแก้ไขและป้องกันของการตรวจติด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.เค.โฟรเซน ฟิช แอนด์ ฟู้ด จำกัด
6การตลาดธุรกิจอาหาร
วางแผนการตลาด กิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ของแบรนด์ การทำการตลาดผ่านสื่อ Digital maketing รวมถึงการดูแลภาพลักษณ์องค์กร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไพร์ม อิมเมจ พลัส จำกัด
8Business Process Analysis
VBix Innovation (vbix.co.th) เป็นบริษัทที่ให้บริการการปรับปรุงระบบขั้นตอนการทำงานขององค์กรเป็นแบบ Automatic ขณะนี้เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Business Process Analysis ที่มีหน้าที่คล้ายๆ BA แต่จะเน้นไป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วีบิกซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
9เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO
จัดทำ ตรวจสอบ และควบคุมเอกสารให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และประสานงานกับฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แมกโนเลีย โฮม เฟอร์นิชชิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
10ผู้จัดการแผนกปฎิบัติการธุรกิจแฟรนไชส์
-ประสานงานด้านการขยายสาขาร้านแฟรนไชส์และพัฒนาร้านใหม่ -ติดตามผลการดำเนินงานของร้านแฟรนไชส์ -ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่แฟรนไชส์ซีในด้านผลการดำเนินการ -ประสานงานด้านธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)