ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า จำนวน 25 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานพัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO
1ผู้จัดการคุณภาพQMR/ผู้ช่วยผู้จัดการคุณภาพQMR
รับผิดชอบจัดทำเกี่ยวกับระบบ ISO ดูแลระบบและจัดทำเอกสารรับการตรวจประเมินจากผู้ว่าจ้าง และการตรวจประเมิน ISO...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
2QMR, QA / GHP, HaCCP Officer
สนับสนุนระบบมาตรฐาน GMP (ดำเนินการต่อ) และจัดสร้างเอกสารระบบมาตรฐาน อื่นๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟาร์มเฟรช จำกัด
3Business Development Officer
Responsibilities: * Market research for business opportunities and trends. * Acquire and manage key client relationships. * Develop and implement sales strategies for revenue growth. * Con...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด
4Design / Support Engineer
1. กำหนดเป้าหมายของแผนก 2. พัฒนางานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 3. ติดตามการทำงานของพนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ให้ได้ตามวัตถุประสงค์หน้าที่การทำงาน 4. ประชุมและติดตามดูแลงานให้แล้วเสร็จสมบู...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
5เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - รับผิดชอบการฝึกอบรม ฝึกสอน และจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย - ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอก ภายใน และหน่วยงานราชการ - จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัยเพื่อใช้ภา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาร์เอ็มไอที พริ้นติ้ง จำกัด (RMIT Printing)
6ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมและประเมินผล
1. วางแผนการตรวจติดตาม การทำงานกลุ่มบริษัทในเครือสตาร์เวลล์ทุกบริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบายองค์กร 2. ประเมินผลงาน การตรวจติดตาม วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย แนวทางการแก้ไขเสนอผู้บริหาร 3. ตรวจสอบโครงสร้างองค์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ คอมเพล็กซ์ จำกัด
7ผู้ช่วย ผู้จัดการอาคารชุด (ทำงาน อ่อนนุช 10)
บริหารงานอาคารชุด ดูแล ควบคุม ทีมงาน คู่สัญญาต่างๆ ร่วมกับ ผจก.อาคาร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็น พี เอส เอ็ม จำกัด
8เจ้าหน้าที่บุคคล
- สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพตามที่กำหนดเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์กร - ฝึกอบรมพนักงานทั้งระบบ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร - จัดการ ดำเนินการ พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาองค์กร - ร่วมดำเนินกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด
9เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
- วางแผนกลยุทธ์พร้อมเสริมสร้างช่องทางการตลาดในธุรกิจตามนโยบายของบริษัท วิเคราะห์และพัฒนาแผนงานและกลยุทธ์ทางการตลาด ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - ศึกษาสำรวจสถานการณ์ด้านการตลาด และความต้องการของลูกค้า เพื...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด (ตลาดสี่มุมเมือง)
10เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
-รับรายละเอียดจากการจัดหาพื้นที่ขาย จากผู้ที่ดำเนินการจัดหาพื้นที่ เพื่อเปิดชอพ และสาขา -ร่วมพิจารณารายละเอียดกับผู้บังคับบัญชา ในเรื่องของการกำหนดรูปแบบร้าน -แจ้งรายละเอียดของรูปแบบที่กำหนด กับสถาป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)