ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 44 หน้า จำนวน 439 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
1Store Manager – Central Pattaya
• บริหารการขายและการบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ • วางแผนการขายและจัดการระบบการทำงานภายในร้านได้ • บริหารจัดการและการพัฒนาทีมงาน • บริหารการจัดแสดงสินค้าหน้าร้านและการดูแลสต๊อกสินค้า • การ...ดูรายละเอียด
องค์กร : จัดหางาน แคพสโตน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป
2ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ แก้ปัญหา ของฝ่ายบุคคล-เทคโนโลยีสารสนเทศ ในขอบเขต งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานการบริหารงานบุคลากร การสรรหา การพัฒนาฝึกอบรม การบำรุงรักษาบุคลากร งานนโยบาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวิลด์ มาร์เก็ต เทรดดิ้ง จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
3ผู้จัดการโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์
ควบคุมพนักงาน ดูแลการผลิต การแปรรูป สามารถ ทำงาน 6 วัน หยุดทุกวันพระ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : A 2 Solution Co.,Ltd.
4เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี
•พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งพึ่งพาตนเองทางด้านอาหารและปัจจัยสี่ •พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการสร้างความมั่นคงและปลอดภัยทางด้านอาหาร •สร้างสรรค์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งพาตนเองทางด้านอาห...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6Area Manager (ผู้จัดการศูนย์ซ่อม)
บริหารควบคุมดูแลงานซ่อมรถยนต์ ชิ้นส่วนอะไหล่ ลูกค้า และยอดขายของศูนย์ซ่อมรถยนต์ตามสาขาในกรุงเทพและศรีราชา ให้เป็นไปตามเป้าและนโยบายของบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อีสเทิร์น พรีเมี่ยม เซอร์วิส จำกัด
7ผู้ช่วยผู้จัดการ
- งานบริการดูแลติดต่อกับลูกค้า (นักกอล์ฟ) - ช่วยประสานงานต่างๆของ สนามกอล์ฟ -ช่วยดูแลงานแข่งขันกอล์ฟ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทนอร์ธเทิร์น รังสิต พร็อพเพอตี้ จำกัด
9หัวหน้าดูแลแผนกวีซ่า
รับสมัครหัวหน้าควบคุมดูแล การทำวีซ่าต่างๆ โดยเน้น จีนและเชงเก้นเป็นหลัก เวลาทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 9:00-17:30 เสาร์ 9:30-14:00 วันหยุดตามราชการไทย รายละเอียดหน้าที่งาน - ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มีทรัพย์ อินเตอเนชั่นแนล จำกัด
10ผู้จัดการทั่วไป
1. บริหาร งานทั้งระบบของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 2. การวางแผน และเป้าหมายเข้าตลาดหลักทรัพย์ในอีก 2 ปี ข้างหน้า 3. บริหารจัดการต้นทุน ดำเนินการ ภายใต้งบประมาณประจำปีของบริษัท 4. ร่วมก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเค.พี.เอ็น. มอเตอร์ กรุ๊ป จำกัด