ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 28 หน้า จำนวน 277 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
1Human Resource Manager
- Deal with daily trouble or problem related to Labour Union - Manage and control the Labour matter - Discuss MTG with Labour Union and make company more comfortable for work - Preparing job descri...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นีโอ 727 จำกัด
2Project Manager (Electrical)
1. ควบคุม ดูแล งานบริหารจัดการงานติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 2. จัดทำ S-Curve งานติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารได้อย่างมีประสบการณ์ 3. แก้ไขปัญหาหน้างานได้ดี 4. มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่สูง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นีโอ 727 จำกัด
3Project Manager (Machanical)
1. ควบคุม ดูแล งานบริหารจัดการงานติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 2. จัดทำ S-Curve งานติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารได้อย่างมีประสบการณ์ 3. แก้ไขปัญหาหน้างานได้ดี 4. มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่สูง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นีโอ 727 จำกัด
4เซลล์ขายรถยนต์ออนไลน์ (ธนบุรี)
รับคนที่ไม่มีประสบการณ์การขายรถยนต์มาก่อน มีระบบการฝึกอบรมจากหลักสูตรของสถาบันชั้นนำเรื่องการขายระดับประเทศ กรณีมีประสบการณ์การขายรถยนต์มาก่อน (พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) การทำงานมีขอบเขตดังนี้ 1. ด...ดูรายละเอียด
องค์กร : ในเครือนครชัย
5ผู้จัดการขายรถยนต์ (พื้นที่เขตภาษีเจริญ หนองแขม บางแค)
วางแผนการขาย ควบคุมและกระตุ้นยอดขาย สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - วางแผนการหาลูกค้ารายใหม่ กำหนดแนวทางการดูแลลูกค้า สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า - วิเคราะห์ข้อมูลการขาย สรุปปัญหา จัดทำ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ในเครือนครชัย
6ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและตรวจสอบ (Auditor)
ร่างและตรวจสอบสัญญา ข้อตกลงและเอกสารทางกฎหมายของบริษัทฯ รวมทั้งให้คำแนะนำด้านกฎหมายเพื่อประกอบการตัดสินใจทางการบริหาร ดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ได้รับมอบหมาย ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การฟ้องร้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด
7ผู้จัดการทั่วไป
วางแผน กำกับ ติดตาม รวมถึงการแก้ไขปัญหาในกระบวนการทำงานของบริษัทฯ วิเคราะห์ปัญหา ควบคุม ดูแลและปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จัดทำและควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตาม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด
8ผู้จัดการโรงงาน แปรรูปชิ้นส่วนไก่
ควบคุม ดูแล การปฎิบัติงานภายในโรงงานแปรรูปชิ้นส่วนไก่ ดังนี้ 1.วางแผนงานของบริษัท วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล และควบคุมการทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆของบริษัท 2.มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบใน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด
9ฝ่ายบุคคล(สรรหา)
-ดำเนินงานสรรหา สัมภาษณ์และคัดเลือกบุคลากรให้ตรงกับความต้องการ -ตรวจสอบข้อมูลในใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัครงาน -ปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการสรรหา ---- สถานที่ปฏิบัติงาน : ซ.นิมิตใหม่ 40 ติดต่อสอบถา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
10ฝ่ายบุคคล
- ควบคุมดูแลอัตรากำลังคน สรรหา กลั่นกรอง ทดลองงาน บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย และ การพ้นสภาพของพนักงานในบริษัท - ดูแลการจัดทะเบียนประวัติพนักงาน หรือการเก็บรวบรวมข้อมูลของพนักงาน ------------------------...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด