ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 16 หน้า จำนวน 156 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานงานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
41Site engineer/ Technician Support
1. ควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 2. ตรวจสอบแบบก่อสร้าง/รายการประกอบแบบ และประสานงานผู้รับเหมา/หน่วยงานรัฐ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานดำเนินไปได้ด้วยดี 3. วางแผน กำหนดแผน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฮัลโลบางกอก แอลอีดี จำกัด
42หัวหน้างานพิมพ์
- วางแผน ควบคุม และดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมของเครื่องพิมพ์,อุปกรณ์, วัตถุดิบ และกำลังคน - ตรวจรับใบสั่งงานและควบคุมกระบวนการพิมพ์ให้เป็นไปตามแผนงานและคุณภาพ - ควบคุม สั่งการ ติดตามการปฏิบัติงานขอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สหธาราวัฒน์ จำกัด
43creative event
บริษัทฯยินดีต้อนรับผู้ที่จบการศึกษาใหม่ ที่ต้องการทำงาน เข้าใจในเนื้องาน และมีความตั้งใจจริง เราก็พร้อมจะเปิดรับคะ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไพร์มไทม์ จำกัด
44ช่างออกแบบ สิ่งพิมพ์ (โทร 086-300-4036)
1.ออกแบบชิ้นงาน 3D 2.ออกแบบสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ 3.ดูแลเพจ เวปไซด์สินค้าของบริษัท ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอเทค เทรดดิ้ง จำกัด
45Web Content
รายละเอียดของงาน - เขียนคอนเท็นท์ ทั้งข้อความ รูปภาพ สำหรับเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต เช่น เวบไซต์ บล็อก หรือ เวบบอร์ด - ดูแลและอับเดทเว็บคอนเท็นท์ตามที่ได้รับมอบหมาย - อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวบคอนเท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
47เซลส์ฝ่ายขาย
นำเสนอขายสินค้า / พบลูกค้า / ประสานงานขาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีเอช มอร์แกน จำกัด
48Re Writer เขียนสคริปสินค้า
1.เขียนสคริป เขียน Content สินค้าตามที่ได้รับหมอบหมาย 2.ดูมุมกล้องตอนถ่ายรูปสินค้าตั้งแต่เริ่มถ่ายจนจบงาน 3.ลงสินค้าในเว็บของบริษัท 4.สามารถคิดสร้างสรรค์สื่อโฆษณาที่ได้รับหมอบหมายได้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทฟาซิแคร์ จำกัด
50ช่างศิลป์
ทำโปรแกรมตัดสติ๊กเกอร์ ทำป้าย ติดตั้งป้ายต่าง ๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด