ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 16 หน้า จำนวน 156 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานงานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
31เจ้าหน้าที่ขาย ACCOUNT EXECUTIVE(AE)
- บริหารงานโฆษณา - ติดต่อลูกค้า และ เข้าพบลูกค้า - สามารถทำ presentation และ present ให้กับลูกค้าได้ - ติดต่อประสานงานกับคนในองค์กร - การ Presentation ในรูปแบบต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทภู่เจริญผล กรุ๊ป จำกัด
32ออกแบบสื่อโฆษณาและIT
ออกแบบสื่อโฆษณา ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สามารถใช้อุปกรณ์ITต่างๆสมารถใช้ MacBook Pro...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออการ์นิค จำกัด
33Marketing Videography
1. Pre-planing and execution of video & audio production and editing 2. Aid in the process of exporting and uploading videos to company website, YouTube, 3. Assist in the day to day operations of t...ดูรายละเอียด
องค์กร : Nick and Nick Pictures Co., Ltd
34Sales on site บายพาสขาออก
1. ต้อนรับลูกค้า ให้คำแนะนำ ตอบคำถาม 2. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี สามารถตอบโต้กับลูกค้าได้ 3. รักการถ่ายภาพและวีดีโอ 4. มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า พร้อมจะเรียนรู้งานใหม่...ดูรายละเอียด
องค์กร : Nick and Nick Pictures Co., Ltd
35ตากล้องถ่ายวีดีโอ ประจำหน้าไซด์งานกะทู้ ภูเก็ต
1. ถ่ายวีดีโอให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในสถานที่ประจำหน้างานนั้นๆ 2. ดูแลจัดเก็บและเตรียมอุปกรณ์ในการถ่ายวีดีให้พร้อมในการปฎิบัติงาน 3. พูดให้ลูกค้าใสนใจ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Nick and Nick Pictures Co., Ltd
37Site engineer/ Technician Support
1. ควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 2. ตรวจสอบแบบก่อสร้าง/รายการประกอบแบบ และประสานงานผู้รับเหมา/หน่วยงานรัฐ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานดำเนินไปได้ด้วยดี 3. วางแผน กำหนดแผน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฮัลโลบางกอก แอลอีดี จำกัด
38หัวหน้างานพิมพ์
- วางแผน ควบคุม และดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมของเครื่องพิมพ์,อุปกรณ์, วัตถุดิบ และกำลังคน - ตรวจรับใบสั่งงานและควบคุมกระบวนการพิมพ์ให้เป็นไปตามแผนงานและคุณภาพ - ควบคุม สั่งการ ติดตามการปฏิบัติงานขอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สหธาราวัฒน์ จำกัด
39creative event
บริษัทฯยินดีต้อนรับผู้ที่จบการศึกษาใหม่ ที่ต้องการทำงาน เข้าใจในเนื้องาน และมีความตั้งใจจริง เราก็พร้อมจะเปิดรับคะ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไพร์มไทม์ จำกัด
40ช่างออกแบบ สิ่งพิมพ์ (โทร 086-300-4036)
1.ออกแบบชิ้นงาน 3D 2.ออกแบบสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ 3.ดูแลเพจ เวปไซด์สินค้าของบริษัท ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอเทค เทรดดิ้ง จำกัด