ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 16 หน้า จำนวน 156 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานงานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
22ออกแบบสื่อโฆษณาและIT
ออกแบบสื่อโฆษณา ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สามารถใช้อุปกรณ์ITต่างๆสมารถใช้ MacBook Pro...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออการ์นิค จำกัด
24Graphic Design
ออกแบบ แผ่นพับ ใบปลิว สื่อโฆษณา วาง layout ออกแบบไอเดียงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟูเซ่น เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
25Creative Event Marketing
คิดสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่สนับสนุนนโยบายองค์กร (ระดับ key Man โดยสามารถวางแผนงานและดำเนินการได้เลย)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
26Video Editor - Social Media
• Carry out video projects for the products assigned • Support all aspects of digital video production for a global Company • Edit various video content ranging from 3-4mins • Create graphic transi...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
27Video Editor - Social Media (Contact K.Sirorat 065-056-2509)
• Carry out video projects for the products assigned • Support all aspects of digital video production for a global Company • Edit various video content ranging from 3-4 mins • Create gra...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
28Branding Manager
Supervise and manage branding and marketing communications strategies, plans and activities, including media planning, graphic design, and public relations to ensure effective communication of produ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
29Creative VDO Graphic designer
• ออกแบบและจัดทำสื่อการตลาดและประชาสัมพันธ์ของบริษัททั้งออนไลน์และออฟไลน์ • ออกแบบการถ่ายทำและตัดต่อภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง เพื่อลงโฆษณา Online • มีความเข้าใจในแบรนด์ Mood & Tone และทำ artwork ได้สอดค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
30Creative Graphic Designer [Contact OAT :065-056-2509 ]
• ออกแบบและจัดทำสื่อการตลาดและประชาสัมพันธ์ของบริษัททั้งออนไลน์และออฟไลน์ • ออกแบบ Graphic / Motion Graphic / VDO เพื่อลงโฆษณา Online • มีความเข้าใจในแบรนด์ Mood & Tone และทำ artwork ได้สอดคล้องกันก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด