ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 18 หน้า จำนวน 176 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
1โฟร์แมน
1. สามารถควบคุมงานประสานงานกับ ผู้รับเหมา (ช่าง) ในงานด้านตกแต่งภายใน 2. ตรวจสอบและรายงาน ในแต่ละวันที่เข้ามาดำเนินการทำงาน 3. รายงานความผิดปกติให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ เช่น ติดปัญหาหน้างานที่ไม่สาม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไม้งานเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
2ประมาณราคาและเขียนแบบ CURTAIN WALL & ALUMINIUM DOOR
ประมาณราคาและเขียนแบบเกี่ยวกับงานประตูหน้าต่างอลูมิเนียม และเคอร์เท่นวอลล์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โปรเฟสชั่นแนล อลูแคลด จำกัด
3SITE ARCHITECT
- ควบคุมงานโครงการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบ, งบประมาณและแผนระยะเวลาที่กำหนด - ติดต่อประสานงานในโครงการได้ดี, ทำ AUTOCAD ได้หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แรนน์ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4โฟร์แมน
ออกแบบจัดสวน, คุมงานจัดสวน, ดูแลสวนและจัดตกแต่งไม้ดอก-ไม้ประดับ ภายในสนามบินสุวรรรณภูมิ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอเดนแลนด์สเคป จำกัด
6Space Planner
The Space Planner must be a team player and work with other members of the team to meet all key performance indicators as set out in the management contract. Space Management • Monthly and ad hoc...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
7พนักงานออกแบบ/เขียนแบบ Autocad และ sketchup
- เขียนแบบ ตกแต่งภายใน Built-in - สามารถใช้โปรแกรม Autocad และ Sketchup ได้ดี - เข้าใจแบบ และคุยกับลูกค้าได้ - สามารถออกหน้างานได้ ดูโครงการได้ - ยินดีรับพาสไทม์ / นักศึกษาทำงานในช่วงปิดเทอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทคนิคอล วอเตอร์ จำกัด
9Interior Designer
- ดีไซน์ออกแบบ ตกแต่งภายในตามความต้องการของลูกค้าได้ - สามารถใช้โปรแกรม AUTOCAD และ 3D MAX ได้เป็นอย่างดี - มีความรู้เรื่องวัสดุที่ใช้ในการออกแบบ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มายดีไซน์ แอสโซสิเอต จำกัด
10FOREMAN (ควบคุมงานก่อสร้างและตกแต่งภายใน)
- ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนรวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ทำตารางเวลาก่อสร้าง ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานตามแบบขั้นตอนที่ถูกต้อง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มายดีไซน์ แอสโซสิเอต จำกัด