ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5 หน้า จำนวน 42 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
1ช่างเฟอร์นิเจอร์ บิ้วอิน
รับช่างเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน มีประสบการณ์ด้านนี้มาโดยตรง...ดูรายละเอียด
องค์กร : A 2 Solution Co.,Ltd.
2SITE ARCHITECT
- ควบคุมดูงานโครงการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด, งบประมาณและแผนระยะเวลาที่กำหนด - ติดต่อประสานงานในโครงการได้ดี, เขียนออกแบบทำ AUTOCAD ได้หรือ 3D MAX, LUMION, SKETUP...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แรนน์ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3สถาปนิกโครงการ
1. จัดทำกำหนดการโครงการ ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดของงาน Shop Drawing การตรวจสอบลักษณะทางเทคนิค การบริหารวัสดุ แรงงาน และการควบคุมค่าใช้จ่ายโครงการ 2. กำหนดทิศทางการดำเนินการทางเทคนิคและหน้าที่การปฏิบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดอะ เบทเทอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
4เจ้าหน้าที่เขียนแบบ/ถอดแบบ
- เขียนแบบ ถอดแบบเพื่อการผลิต - ประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เนเชอรัลยูนิต จำกัด
5ออกแบบ (บรรจุภัณฑ์)
- สามารถใช้โปรแกรม illuatrator autocad - ออกแบบบรรจุภัณฑ์กระดาษ แพคเกจจิ้ง ตามความต้องการของลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขายและพบลูกค้า เพื่อรับข้อมูลมาออกแบบหรือจัดทำอาร์ตเวิร์ค - ปฏิบัติงานอื่น...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพเพ็ญวานิสย์
6Project Site
-ตรวจสอบและควบคุมงานสถาปัตยกรรม -แก้ไขปัญหาในโครงการ ตามระยะเวลาและแผนงาน -จัดทำรูปแบบ Shop Drawing หน้างาน -ประสานงานในเรื่องการออกแบบร่วมกับทีมงาน -งานอื่นตามได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด
7สถาปนิกออกแบบ
- การออกแบบงานสถาปัตยกรรม - การผลิตงานออกแบบ นำเสนองานรูปแบบใหม่ - การออกหน้างาน (บางครั้ง) เพื่อตรวจสอบงาน - การทำ 3D Animation ในการนำเสนองาน - การทำแบบก่อสร้างร่วมกับทีมออกแบบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด
8Interior Design
- สามารถพูดคุยกับลูกค้า เพื่อนำข้อมูลมาทำแบบนำเสนอลูกค้า - ออกนอกสถานที่เพื่อไปดูหน้างานได้ - ถอดแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อนำส่งฝ่ายผลิต - สามารถใช้โปรแกรม SketchUp,Photoshop,Autocat,Avchicad และ 3D ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เฟอร์นิช พาร์ท จำกัด
9สถาปนิก
1. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 2. เขียนแบบและนำเสนองานออกแบบสถาปัตยกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 3. เคลียร์แบบ และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาร์ตโฮม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
10วิศวกรออกแบบ
ออกแบบเครื่องจักร ทำ Shop Drawing / ประเมินราคา / พัฒนาเครื่องจักร์ / ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย