ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 17 หน้า จำนวน 169 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานสถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา
1เจ้าหน้าที่ประมาณการและต้นทุน
1.ถอดแบบและประมาณราคาก่อสร้างโครงการต่างๆของบริษัท 2.จัดทำต้นทุนและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (Boq) and (Budget)Project 3.คิดราคาวัสดุก่อสร้างและเปรียบเทียบราคาการจ้างเหมาก่อสร้าง 4.จัดเตรียมเอกสารอนุมัต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป(สุราษฎร์ธานี) จำกัด(มหาชน)
3พนักงานขายโครงการ
- ติดต่อ นำเสนอ ขายกระเบื้องนำเข้าสำหรับปูพื้น ผนังกับ บริษัทสถาปนิก โครงการ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : B.K. QUALITY GROUP
4ช่างแบบ มัณฑนากร ช่างศิลป์ ช่างออกแบบfull time/ part-time(นักเรียน , นักศึกษา)
1. ออกแบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกตึก ให้เป็นไปตามรูปแบบที่เซทไว้ 2. ร่างแบบภายในห้องพักโรงแรม สำหรับห้องที่ต้องรีโนเวททั้งหมด 3. เลือกวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมห้องพักได้อย่างเหมาะสม สวยงาม ล...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงแรมบาวาน่า สีลม สุรวงศ์
5ช่างเทคนิค
เขียนแบบสเก็ตอัพได้ สามารถออกไปดูหน้างานลูกค้าได้ และไม่กลัวขึ้นหลังคา วัดระยะได้ ดูหน้างานวัดระยะ แจ้งแบบกับประสานงานให้และฝ่ายแบบให้ขึ้นแบบได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทอาควาไลน์ โปรทาร์เก็ต จำกัด
6โฟร์แมน
1. สามารถควบคุมงานประสานงาน ผู้รับเหมา (ช่าง) ต่าง ๆ ได้ เช่น งานสี งานไม้ งานด้านตกแต่งภายในอื่น ๆ 2. ตรวจสอบและรายงาน ผู้รับเหมา (ช่าง) ในแต่ละวันที่เข้ามาดำเนินการทำงาน 3. รายงานความผิดปกติให้ผู้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไม้งานเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
7ช่างเขียนแบบก่อสร้าง (Draftsman)
- เขียนแบบงานก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม โดยใช้โปรแกรม Auto CAD ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ธนกรีนไอยรา จำกัด
8วิศวกรออกแบบโครงสร้าง
- ออกแบบ และเขียนแบบ งานโครงสร้างอาคาร - ติอต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องด้านงานโครงการ และเข้าร่วมประชุมโครงการที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ - ปฏิบัติงานที่ได้รั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวิอร์คสตัท จำกัด
93D visualizer
1) งานขึ้น หุ่นจำลองสามมิติ ของเฟอร์นิเจอร์ และ ห้อง 2) ตลอดจนทำภาพ สามมิติ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เด็คคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
10ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม (ประจำโครงการ) ด่วน!!!
- ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงาน - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาหน้างาน ให้ งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา - ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้าง ที่ได้รับ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จำกัด