ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9 หน้า จำนวน 82 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ
51พนักงานไอทีประจำบริษัท
1.ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในบริษัททั้งหมด 2.ตรวจเช็ค,แจ้งซ่อมอุปกรณ์ ต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ที่เสียหรือใช้งานไม่ได้ 3.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บัวขาว เทรดดิ้ง จำกัด
53คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูแลระบบ เว็บ เพิ่มและแก้ไข เว็บ ตามนโยบายบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บี ที แพ็คกิ้ง จำกัด
54Presales Engineer
• มีทักษะการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างง่ายดาย • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี • สามารถทำ Presentation และเขียน Diagram โดย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทไอแพ็คโปรเฟสชั่นแนลไอที จำกัด