ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 67 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ
1Senior Cybersecurity Consultant
• Perform security assessment by penetration testing, vulnerability scan, or another method to IT infrastructure, application, and related IT system• Conduct the risk-based analysis of issues or vulne...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
2Programmer C#, .NET ประจำชลบุรี ระยอง
ลักษณะงาน: • เขียน พัฒนาและปรับปรุงระบบโดยใช้ C# , VB.NET , SQL Server , Oracle เป็นหลัก • ควบคุมงานพัฒนาที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดและมีคุณภาพ • ประสานงานกับฝ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Leading power Recruitment Co., Ltd.
3Site Supervisor
-สำรวจ เขียนแบบ และสามารถจัดการเอกสารงานโครงการตามมาตรฐานที่กำหนด -ดูแลและจัดการทีมงานให้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย -ประสานงานกับผู้รับเหมา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง -ติดตามและรายงานผลการป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดอท ทีอีซีเอส จำกัด
4Software Tester
Develop Test Case and Test scripts. Gather and manage test data requirements. Execute test scripts. Document test results. Escalate of test defects and issues. Re-test repaired defects....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีเอ็มซี1999 จำกัด
5Senior Java Developer (Angular / SpringBoot)
ออกแบบและพัฒนาซอฟแวร์แอปพลิเคชัน model data และเรียนรู้งานด้าน infrastructure architecture ทำการเขียนโค้ดในภาษาต่อไปนี้ Java, Spring, Spring Boot, Restful APIs ทำการ integrate กับ SOAP/Restful servi...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีเอ็มซี1999 จำกัด
6Firmware Product Engineer (EV Product)
Bluesquid ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2561 เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชาญฉลาด (Green and Smart Solution) เรานำเอาเทคโนโลยีล้ำสมัยและระบบไอทีอันชาญฉลาดเข้าไว้ด้วยกัน สร้างสรรค์ผลิตภัณ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บลูสควิด จำกัด
7System Engineer
1. ออกแบบและดูแลระบบ Linux(Ubuntu)/Windows server 2. ดูแลวิเคราะห์ปัญหา Network เบื้องต้น 3. ติดตั้งระบบ OS Linux/Windows 4. ศึกษาทำความเข้าใจเรื่อง Virtual Machine 5. ศึกษาทำความเข้าใจระบบ Docker...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บลูสควิด จำกัด
8Product Support (EV Product)
Bluesquid ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2561 เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชาญฉลาด (Green and Smart Solution) เรานำเอาเทคโนโลยีล้ำสมัยและระบบไอทีอันชาญฉลาดเข้าไว้ด้วยกัน สร้างสรรค์ผลิตภัณ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บลูสควิด จำกัด
9Project Manager (EV Product)
Bluesquid ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2561 เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชาญฉลาด (Green and Smart Solution) เรานำเอาเทคโนโลยีล้ำสมัยและระบบไอทีอันชาญฉลาดเข้าไว้ด้วยกัน สร้างสรรค์ผลิตภัณ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บลูสควิด จำกัด
10IoT Technical Engineer
รับผิดชอบด้านเทคนิควิศวกรรมของโครงการ ประชุมเพื่อเก็บข้อมูลความต้องการลูกค้าในการเชื่อมต่อเครื่องจักรเบื้องต้นร่วมกับที่โปรเจคและ software development ได้ • ศึกษาค้นคว้าทำความเข้าใจโปรดักที่นำไปเสน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บลูสควิด จำกัด