ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3 หน้า จำนวน 28 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคม
11พนักงานขึ้นเสาสัญญาณโทรศัพท์ และTE
สามารถขึ้นไปเปลี่ยนเซคเตอร์บนเสาสัญญาณโทรศัพท์ ปฏิบัติงานที่ทางภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือและภาคใต้ได้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดี ที เอ็น คอมเซอร์วิส จำกัด
13RF (DTA)engineer and Driver test engineer
1.RF(DTA) engineer with three years RF experience.(4Y to 8 Y) 2.Drive test engineer with work experience two year(2Y to 4 Y)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดี ที เอ็น คอมเซอร์วิส จำกัด
15Audiovisual Designer (ผู้ออกแบบระบบเสียงภาพ)
- ตำแหน่งงานที่ไกล้เคียงคือ "วิศวกรออกแบบ" หรือ "Design Engineer" - มีหน้าที่ศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด - เป็นผู้ช่วยในกระบวนการออกแบบระบบเสียงภาพ อะคูสติกส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โปรไทม์ บิสซิเนส จำกัด
17Presale / Sale engineer
งานขายโครงการ วิเคราะห์สเป็กอุปกรณ์ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด
18งานติดตั้ง อุปกรณ์ 3G/4G Project AIS ภาคตะวันออกเฉีนงเหนือ ( ต้องการด่วน )
1. Plan Work Job คือ งานปรับเปลี$ยน หรือปรับแต่งอุปกรณ์ และตรวจวัดเพือใช้ในการวิเคราะห์ เครือข่ายในส่วนของ Radio Network 2. สามารถทำ Commissioning อุปกรณ์ Radio Network ZTE, Nokia ได้ 3. งานที$ได้ร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อิชิเทค เทเลคอม จำกัด
19Apply for Engineer for AIS Northeast Project ( NOKIA / ZTE )
1. RF Optimization ( DTA ) SOW Engineers are required - Network/Cluster tuning reports - Network/Cluster KPIs reports - Problems Area Analysis (PA) 2. OSS Optimization ( OSS KPI ) SOW Engineers ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อิชิเทค เทเลคอม จำกัด
20งานรับเหมาติดตั้งและซ่อมบำรุง อุปกรณ์ 3G/4G Project AIS ภาคตะวันออก ( ต้องการด่วน )
1. งานติดตั้ง /เปลี่ยน/ปรับแต่ง/ตรวจวัด/รือO ถอน อุปกรณ์เครือข่าย 3G/4G 2. งานติดตั้ง /ปรับแต่ง/รือO ถอน อุปกรณ์สถานีฐานขนาดเล็ก (Mobile Base Station) เพืIอรองรับงานเทศกาล, กิจกรรมพิเศษ หรือ VIP 3. ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อิชิเทค เทเลคอม จำกัด