ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 70 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
62วิศวกรไซต์ Office Engineer (KBS Site) ด่วน
- รวบรวม, ตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บเอกสารต่างๆ - จัดทำรายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์และประจำเดือนของโครงการ - สามารถถอดปริมาณวัสดุ อุปกรณ์หลักตามเอกสารและแบบที่ได้รับ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
63ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง
1. ควบคุม กำกับ ดูแลความเรียบร้อยและสามารถดำเนินการก่อสร้างที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด 2. ติดตามและรายงานความคืบหน้าของงานก่อสร้าง 3. รายงานสรุปการก่อสร้างและประเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาร์ตโฮม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
64วิศวกรโยธาภาคสนาม (Site Engineer)
1.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน ทำสรุปเบิกผลงานประจำงวดในโครงการ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน 2.วางแผนการก่อสร้าง,จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา 3.ตรวจสอบแล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แกรนด์ เฟรม จำกัด
65โฟร์แมน (Foreman)
1.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน 2.ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย 3....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แกรนด์ เฟรม จำกัด
66เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
-รับรายละเอียดจากการจัดหาพื้นที่ขาย จากผู้ที่ดำเนินการจัดหาพื้นที่ เพื่อเปิดชอพ และสาขา -ร่วมพิจารณารายละเอียดกับผู้บังคับบัญชา ในเรื่องของการกำหนดรูปแบบร้าน -แจ้งรายละเอียดของรูปแบบที่กำหนด กับสถาป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
67 ผู้จัดการโครงการ (อเวนิว สุวรรณภูมิ ซอยพัฒนาชนบท )Project Manager
หน้าที่และความรับผิดชอบ -บริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด วางแผนและติดตามงานก่อสร้าง -ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม -บริหารจัดการความปลอดภัยในโครงการ -ควบคุมค่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)