ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 70 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
52วิศวกรก่อสร้าง
สามรถเขียนแบบ อ่านแบบ และดูหน้างานในโรงงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ที.บี ศรีไพศาล ซัพพลาย จำกัด
55Foreman
1) ควบคุมงานก่อสร้าง ฐานราก การตอกเสาเข็ม งานอาคารโรงงาน และส่วนประกอบอื่นๆ ของอาคารให้เป็นไปตามแบบ 2) สามารถมอบหมายและควบคุมช่างหน้างานให้ปฏิบัติงานได้ตามแผนงาน ในระยะเวลาที่กำหนด 3) สามารถเขียนแบบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บลิซ คอนสตรัคชั่น จำกัด

24 มิถุนายน 2564
57วิศวกรโครงการ
ควบคุมการสร้างบ้าน จัดสรร ให้เป็นไปตามแบบ พร้อมคำนวณ boq ได้ ต้องมีประสบการ์ณทำบ้านจัดสรรอย่างน้อย3ปี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Garden Ville (บริษัท การ์เด้นวิลล์ โฮม แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด)
58วิศวกร
- ควบคุมดูแลงานก่อสร้างที่เป็นไปตามแผนกำหนด - ควบคุมงานระหว่างก่อสร้าง ให้เป็นตามมาตรฐานของบริษัท - ประสานกับผู้รับเหมา และตรวจสอบงานเบื้องต้น - เขียนโปรแกรม AutoCAD ได้จะพิจารณาเปแ็นพิเศษ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ที เค บิซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด (The Terminal Suvarnabhumi)
59Project Engineer
• จัดการ ประสานงาน กำกับ และติดตามการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ของโรงพยาบาล ให้เป็นตามหลักวิศวกรรม และความปลอดภัย • ติดตาม กำกับ ตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการ ทั้งด้านเทคนิค คุณภาพของงานและระเบียบการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
60Project Engineer
• จัดการ ประสานงาน กำกับ และติดตามการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ของโรงพยาบาล ให้เป็นตามหลักวิศวกรรม และความปลอดภัย • ติดตาม กำกับ ตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการ ทั้งด้านเทคนิค คุณภาพของงานและระเบียบการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด