ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 70 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
41วิศวกร
• ถอดแบบ และประเมินราคา สำหรับการประมูลงาน • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดภายใต้งบประมาณที่กำหนด • วางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างให้มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม • ดำเนินการแก้ไขปัญหาหน้างาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวลด์ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
42Estimate&Control Engineer
1. ตรวจสอบ ติดตามงานก่อสร้างตามไซด์งานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน 2.ศึกษาแบบและภาพประกอบแบบ ถอดแบบและคำนวนปริมาณ/วัสดุ ประมาณราคาพร้อมเงื่อนไขการเสนอราคาให้เสร็จตรงตามกำหนด 3.ประสานงานกับผู้ออกแบบ เจ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บจก.สหคิมมอเตอร์(สำนักงานใหญ่)
43เสมียน แอ้ดมิน เอ็คเซล ปริ้นแบบ ได้
ปรินแบบ ถอด แบบ ถอด จำนวน อุปกรณ์ งาน ระบบ ไฟฟ้า และ ก่อ สร้า่ง สั่งของ เข้า หน้างาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดี-วินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
44วิศวกรสนาม (Site Engineer)
- เขียนแบบ ก่อสร้าง - ควบคุมงานก่อสร้าง วางแผนงานก่อสร้าง - ดูงานนอกสถานที่...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคปซูล เอ็นจิเนียร์ริ่ง
45วิศวกรโยธา (Civil Engineer)
- ประมาณราคาก่อสร้าง - เขียนแบบ ก่อสร้าง - ควบคุมงานก่อสร้าง วางแผนงานก่อสร้าง - ดูงานนอกสถานที่...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคปซูล เอ็นจิเนียร์ริ่ง
46วิศวกรโยธา ก่อสร้าง
วิศวกรประจำโครงการ บริหารงานก่อสร้างภาคสนาม ควบคุมงานเบื้องต้น ดูแลและตรวจสอบการทำเอกสารรายงาน มีประสบการณ์ งานปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรจณะ กรุ๊ป จำกัด
47Office Engineer
วิศวกรสำนักงาน คิดประเมิณราคางานก่อสร้าง สามารถสรุปรายงานเพื่อที่จะเบิกงวดงาน ประเมิณผลงานก่อสร้าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : ARCHITECTS11 CO.,LTD