ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 70 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
41วิศวกรโครงการ
ควบคุมงาน บริหารงานดำเนินการ โครงการก่อสร้างบ้านบ้านพักอาศัย พร้อมสระว่ายน้ำ ประสานงานร่วมกับทีมคอนเซาท์ ผู้รับเหมาและทีมงานบริษัทฯให้อยู่ในแผนงาน และต้นทุน มี ประสบการณ์อย่างน้อย2ปี และเคยผ่านงานก...ดูรายละเอียด
องค์กร : โครงการ โอโซน วิลล่า(ภูเก็ต)
42วิศวกรงานระบบและประมาณราคา
-วิเคราะห์ ตรวจสอบ ในงานออกแบบ ด้านไฟฟ้าและสุขาภิบาลของโครงการใหม่ -ทำงานออกแบบ ถอดแบบ BOQ และเคลียร์แบบตรวจสอบแบบก่อสร้าง Shop Dwg.และแบบก่อสร้างจริง As-buit Dwg. -ดำเนินการด้านงานพัฒนาเพื่อให้งานต...ดูรายละเอียด
องค์กร : โครงการ โอโซน วิลล่า(ภูเก็ต)
43วิศวกรโยธา
1.ควบคุมดูแลงานก่อสร้างภายในบริษัท 2.ควบคุมและประสานงานกับผู้รับเหมาในงานต่อเติมปรับปรุงพื้นที่ภายในบริษัท 3.งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามฟิตติ้งส์ จำกัด
44วิศวกรสิ่งแวดล้อม
- ดูแลควบคุมงานซ่อมบำรุง - ดูและงานก่อสร้างภายในบริษัทฯ - ดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามฟิตติ้งส์ จำกัด
45วิศวกรโยธา ประจำหน่วยงาน (Site Engineer) ***มีใบกว. ระดับภาคี
1. ทำงานที่ปรึกาบริหารควบคุมงานก่อสร้างหรืองานปรับปรุง(CM&PM) และประมาณราคา (QS) 2. ใช้โปรแกรม Auto CAD และ MS office & Microsoft Project (ถ้าเป็นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 3. ถอดแบบประมาณราคาค่าก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เออร์บาเทค จำกัด
46โฟร์แมน
- ดูแลหน้างานก่อสร้าง - ประสานงานส่งมอบบ้านกับฝ่ายขาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด
47วิศวกร
1.ให้คำปรึกษาให้เรื่อง Progress Control 2.จัดระเบียบการทำงานการควบคุมโครงการและความต้องการของลูกค้า 3.ควบคุมดูแลตรวจสอบและเจรจาตกลงกับลูกค้า 4.จัดทำแผนการทำงานของโครงการ 5.ควบคุมดูแลบันทึกติดตาม ป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บี.จี. แฟบริเคชั่น จำกัด(สำนักงานใหญ่)
48โฟร์แมนก่อสร้าง
1. ประสานงานกับวิศวกรของโครงการ 2. ประสานงานกับผู้รับเหมา 3. รับผิดชอบโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกร ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ธารารัตน์ 2007 จำกัด
50Site Engineer
1.ดูแลแบบก่อสร้างและงานโครงสร้างอาคาร 2.ควบคุมดูแลผู้รับเหมาในงานก่อสร้าง 3.สามารถทำงานต่างจังหวัดได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ธารารัตน์ 2007 จำกัด