ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 70 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
31วิศวกรสนาม/Site Engineer (สาขานครปฐม)
- ควบคุมวางแผนงานก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม - จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเมหาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานที่ได้รับ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีพีวาย เฮ้าส์ จำกัด
32วิศวกรประมาณราคา บางแสน จ.ชลบุรี (โทร.02-330-8737)
ถอดแบบ คิดปริมาณงาน ประมูลงานโครงการ *** สัมภาษณ์งานที่กทม.สำนักงานใหญ่ 71 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 5-2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ลานามา คอนสตรัคชั่น จำกัด
33Site Engineer บางแสน จ.ชลบุรี (โทร.02-330-8737)
*** สัมภาษณ์งานที่กทม.สำนักงานใหญ่ 71 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 5-2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ลานามา คอนสตรัคชั่น จำกัด
34Engineer Site
• วางแผนการก่อสร้างสำหรับหน้างาน • จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมาที่รับผิดชอบ • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ • ตรวจสอบงานและรายงานความก้าวหน้าของงานให้ผู้บังคับบัญชา...ดูรายละเอียด
องค์กร : ARCHITECTS11 CO.,LTD
35วิศวกร / สถาปนิก ประจำหน้างาน
รายละเอียดของงาน: • ควบคุมงานผลิตให้ได้ตามแบบและสเปคที่กำหนด • ควบคุมงานติดตั้งให้ได้ตามแบบและสเปคที่กำหนด • ประชุมงานและประสานงานกับ Consult และ Owner ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โอเมก้า พีอา โปรเจค จำกัด
36ช่างเทคนิค
ทำงานทดสอบตัวอย่างประจำห้องปฎิบัติการ เป็นผู้ช่วยวิศวกร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โบลเตอร์ สจ๊วต จำกัด
38วิศวกรโยธา
ดูแลงานทดสอบ และออกแบต่างๆ ออกงานทดสอบสนาม ประสานงานกับผู้ว่าจ้าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โบลเตอร์ สจ๊วต จำกัด
39โฟร์แมน
1. ประเมินปริมาณการใช้วัสดุ/อุปกรณ์และวัดหน้างาน 2. ควบคุมการดำเนินงานโครงการ 3. ติดตามและรายงานความคืบหน้าของโครงการให้ผู้บริหารทราบ 4. ติดตาม ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 5. อื่นๆตามที่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด
40โฟร์แมน
• ถอดแบบ และประเมินราคา สำหรับการประมูลงาน • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด • วางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างให้มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม • ดำเนินการแก้ไขปัญหาหน้างาน • ตรวจสอบ และควบคุมการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวลด์ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด