ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 70 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
32ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ดูแลรับผิดชอบด้านบริการลูกค้า 2. ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยในอาคาร 3. ดูแลรับผิดชอบด้านอาคารสถานที่ 4. ดูแลรับผิดชอบด้านระบบจอดรถและการจราจรภายในอาคาร 5....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
33วิศวกรโยธา เครื่องกล โลหะ
งานผลิตและติดตั้งงานโครงสร้างเหล็กทั่วไป -ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง -มีประสบการณ์ในงานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง งานออกแบบ งานโครงสร้าง อย่างน้อย 1-2 ปี -สามารถประเมิ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ทบิวด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
34วิศวกรโยธา
1. รับผิดชอบวางแผนดการก่อสร้าง , จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา 2. ควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดเพื่อให้ก่อสร้าง มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม 3. ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยกแปด จำกัด

24 มิถุนายน 2564
35วิศวกร
- ดูแลระบบไฟฟ้า แอร์ บ่อบำบัดน้ำเสีย - ดูแลงานก่อสร้าง - งานระบบคุณภาพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
39วิศวกรสนาม งานโครงสร้าง Site Engineer
1.ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2.ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท 3.ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนจูรี่ จำกัด
40วิศวกรสนาม (ประจำโครงการพื้นที่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี)ด่วน!!
1.ควบคุมการก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 2.ควบคุมแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนการขายและการตลาด 3.ประสานงานกับหน่วยงานเอกชน ราชการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของโครงการ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป(สุราษฎร์ธานี) จำกัด(มหาชน)