ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 70 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
11Project Engineer
1. ประเมินปริมาณการใช้วัสดุ/อุปกรณ์และวัดหน้างาน 2. ควบคุมการดำเนินงานโครงการ 3. ติดตามและรายงานความคืบหน้าของโครงการให้ผู้บริหารทราบ 4. ติดตาม ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 5. อื่นๆตามที่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด
12วิศวกรควบคุมโครงการ
1.ดูแล กำกับ ติดตาม งานควบคุมโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน และเสร็จตรงตามเวลา 2.ควบคุม ดูแล ค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณของโครงการ ให้เป็นไปตามงบประมาณที่วางไว้ 3.จัดทำแผนงานโครงการ และสรุปปิดโครงการหล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี-คอน ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด
13เจ้าหน้าที่เขียนแบบงานก่อสร้าง
- จัดทำแบบ Shop Drawing และ Asbuilt Drawing แต่ละโครงการที่รับผิดชอบ - ตรวจสอบรายละเอียดแบบของแต่ละระบบให้สอดคล้องกัน - เคลียร์แบบในส่วนงานสถาปัตย์ โดยนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับมาทำแบบก่อสร้าง Detail ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซัคเซซ เอ็นยิเนียริ่ง ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่นจำกัด
15โฟร์แมนก่อสร้าง
งานควบคุมซ่อมแซมโครงสร้างท่าเรืออเนกประสงค์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เว็ลธ์ เวิร์คคิง มารีน จำกัด
16ผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร (สัญญา 3 เดือน ต่อได้)
- ดูเเลเเละควบคุมการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 4 ชั้น ทั้งงานโครงสร้าง, สถาปัตย์, ไฟฟ้า, สุขาภิบาล รวมทั้งแอร์ - ตรวจสอบการเบิกงวดของผู้รับเหมา - ทำรายงานประจำเดือนและรายงานสรุปเมื่อเสร็จโครงการ - ติดต่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีด้า เทค จำกัด
17วิศวกรโยธาสำนักงาน O.E.&Q.S.
1.ถอดแบบประมาณราคา 2.ทำงานเพิ่ม-งานลด 3.สรุปBudget & cost control 4.สรุปค่าใช้จ่ายจริง ควบคุมเปรียบเทียบต้นทุน 5.ประสานงานกับหน้างานและจัดชื้อในการสั่งวัสดุต่างๆ 6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 7.ป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอม แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
18วิศวกรประจำโครงการ (Site-Engineer)
- ประจำไซ้ค์งานก่อสร้าง - ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้งานสำเร็จ,มีคุณภาพ,และควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง - สามารถถอดแบบประมาณราคาก่อสร้างได้ - ตรวจสอบและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอม แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
19Foreman (โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง)
1.มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง 2.สามารถควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง และมีส่วนร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ 3...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอม แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
20ช่างสำรวจ
1. ทำแนว วางระดับ ตรวจสอบระดับเสาเข็ม งานถนน (วางระดับถนน) งานดิน งานลูกรัง งานพื้นทาง ผิวทาง งานอาคาร งานให้แนวและระดับ งานประปา ระบบต่างๆ และงานอาคารได้ 2. ควบคุมดูเเลงานสำรวจให้ระดับ หาค่าพิกัดโดย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ศุภกร วิศณุศิลป์ จำกัด