ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 67 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
1Senior Site Coordinator
1. บริหารจัดการวางแผนการปฏิบัติการวัดและสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมติดตั้ง/งานติดตั้งและทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง /งานบริการและงานอื่นๆ ให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนงานที่กำหนดไว้ 2. บริหารจัดการท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชนินทร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
2ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
1. วางแผนกกำหนด ดูแลการบริหารงานด้านซ่อมบำรุง 2. ควบคุม ดูแลงานซ่อมบำรุงทั้งหมด 3. ตรวจสอบประสิทธิภาพงานซ่อมบำรุง 4. ปรับปรุง ระบบการซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตลอดเวลา 5. รับมอบหมายงานจาก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด
4Project Manager
- บริหารโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนนโยบายและเวลาที่กำหนด - แก้ปัญหาต่างๆ ที่หน้างานได้อย่างเรียบร้อย - ตรวจสอบและประสานงานการทำงานของผูู้รับเหมาได้ดี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แรนน์ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
5วิศวกรออกแบบ
1) สามารถออกแบบการก่อสร้าง ประชุมและทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในการวางแผน และสั่งการก่อสร้างอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ตลอดจนในโรงงาน หรือสถานที่ประกอบการอื่น ๆ 2) วิเคราะห์ และหาแนวทางในการเลือกใช้วั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บลิซ คอนสตรัคชั่น จำกัด
6วิศวกรโครงการ
ควบคุมการสร้างบ้าน จัดสรร ให้เป็นไปตามแบบ พร้อมคำนวณ boq ได้ ต้องมีประสบการ์ณทำบ้านจัดสรรอย่างน้อย3ปี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Garden Ville (บริษัท การ์เด้นวิลล์ โฮม แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด)
7วิศวกรโครงการ
- จัดทำกำหนดการโครงการ ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดของงาน Shop Drawing การตรวจสอบลักษณะ ทางเทคนิค การบริหารวัสดุ แรงงาน และการควบคุมค่าใช้จ่ายโครงการ - การวางแผนการใช้วัสดุ การจัดทำ Materia...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดอะ เบทเทอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
8Technician (โทร.081-576-4465)
ตรวจสอบงาน และเขียนแบบด้านวิศกรรมเครื่องกล ควบคุมหน้างาน และประเมินราคา ติดต่อประสานกับลูกค้า ทดสอบ และติดตั้งเครื่องจักร เช่น เครน และเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง ตามไซด์งาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดีที เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
9Project Site
-ตรวจสอบและควบคุมงานสถาปัตยกรรม -แก้ไขปัญหาในโครงการ ตามระยะเวลาและแผนงาน -จัดทำรูปแบบ Shop Drawing หน้างาน -ประสานงานในเรื่องการออกแบบร่วมกับทีมงาน -งานอื่นตามได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด