ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8 หน้า จำนวน 77 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
1วิศวกรโยธา
-วางแผนการบำรุงรักษางานระบบและอาคารสถานที่ -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก -ตรวจสอบและควบคุมงานโครงการให้เป็นไปตามแผนงานและมาตรฐานที่กำหนด -เขียนแบบ ตรวจแบบ จัดทำรายงานสรุปผลร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
2Production Manager (ประจำกรุงเทพ)
ลักษณะงาน 1. ประเมินระยะเวลา และความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในโครงการ 2. จัดทำแผนการดำเนินโครงการและรายงานสถานะโครงการให้ผู้บริหาร และลูกค้าทราบ 3. แบ่งงานออกเป็นส่วนๆ และจัดลำดับความสำคัญของงานใ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Alphabet Associate Co.,Ltd.
3วิศวกรโครงการ
ควบคุมงาน บริหารงานดำเนินการ โครงการก่อสร้างบ้านบ้านพักอาศัย พร้อมสระว่ายน้ำ ประสานงานร่วมกับทีมคอนเซาท์ ผู้รับเหมาและทีมงานบริษัทฯให้อยู่ในแผนงาน และต้นทุน มี ประสบการณ์อย่างน้อย2ปี และเคยผ่านงานก...ดูรายละเอียด
องค์กร : โครงการ โอโซน วิลล่า(ภูเก็ต)
4วิศวกรงานระบบและประมาณราคา
-วิเคราะห์ ตรวจสอบ ในงานออกแบบ ด้านไฟฟ้าและสุขาภิบาลของโครงการใหม่ -ทำงานออกแบบ ถอดแบบ BOQ และเคลียร์แบบตรวจสอบแบบก่อสร้าง Shop Dwg.และแบบก่อสร้างจริง As-buit Dwg. -ดำเนินการด้านงานพัฒนาเพื่อให้งานต...ดูรายละเอียด
องค์กร : โครงการ โอโซน วิลล่า(ภูเก็ต)
7Sales Engineer
- เขียนแบบ AUTO CAD 2D 3D SketchUp solid work - อ่านแบบ วิเคราะแบบ ถอนแบบ - ออกแบบและเขียนแบบตามความต้องการของลูกค้า - เคลียแบบ คุยงานผู้รับเหมา - ถอดปริมาณตรวจสอบวัสดุ - ประชุมร่วมกับ เจ้าของ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Thana Group (ธนากรุ๊ป)
8วิศวกรไฟฟ้า
• ตรวจสอบหน้างานเป็นประจำ เพื่อระบุปัญหาและการบำรุงรักษาที่จำเป็น • เตรียมตารางการบำรุงรักษารายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และจัดสรรงานและกำลังคน ให้เหมาะสมตามงานที่คาดการณ์ • ดูแลฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
9ผู้ควบคุมงานแผนกก่อสร้าง
วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง ,งานระบบสาธารณูปโภควิศวกรควบคุม สามารถดูแบบ เขียนแบบ CAD ได้ ขับขี่รถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
10วิศวกรโครงการ
-ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา -ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จํากัด