ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 26 หน้า จำนวน 257 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
1วิศวกรสำนักงานโยธา (Office Engineer)
1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD, Microsoft word, Excel, PowerPoint, E-mail 3. คุมแผนงานก่อสร้าง Master Schedule, Three month Schedule, Weekly Schedule 4. จัดเตรียมเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไตรพีระ จำกัด
3Site Engineer (อ.เมืองคง จ.นครราชสีมา)และ บางแสน จ.ชลบุรี
*** สัมภาษณ์งานที่กทม.สำนักงานใหญ่ 71 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 5-2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ลานามา คอนสตรัคชั่น จำกัด
4วิศวกรประมาณราคา (อ.เมืองคง จ.นครราชสีมา)และ บางแสน จ.ชลบุรี
ถอดแบบ คิดปริมาณงาน ประมูลงานโครงการ *** สัมภาษณ์งานที่กทม.สำนักงานใหญ่ 71 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 5-2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ลานามา คอนสตรัคชั่น จำกัด
6SITE ARCHITECT
- ควบคุมงานโครงการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบ งบประมาณ และ ระยะเวลาที่กำหนด - ติดต่อประสานในโครงการได้ดี, AUTOCAD...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แรนน์ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
7หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ประจำ โรงงาน ลำลูกกา คลอง 7
1. ดูแลงานซ่อมบำรุงของสาขาทั้งหมด รวมทั้งงานซ่อมแซมอื่นๆ ภายในสำนักงาน - โรงงาน 2. ประสานงานกับสาขาและฝ่ายก่อสร้างเป็นหลักในการทำแผน PM ในอนาคต 3. บริหารงานภายในทีม 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
8วิศวกรโยธา (ประจำต่างจังหวัด)
1. ควบคุมการทำงานก่อสร้างให้ดำเนินไปตามแผนงาน 2. ควบคุมดูแลการทำงานของคนงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ 3. ถอดแบบและทำเรื่องขอซื้อให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานและข้อกำหนดของการประปาส่วนภูมิภาค 4. ประสานงานก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด
9วิศวกรสำนักงาน (กรุงเทพฯ)
1. ถอดแบบและทำเรื่องขอซื้อให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานและข้อกำหนดของการประปาส่วนภูมิภาค 2. ประสานงานวิศวกรสนาม ตัวแทนของการประปาส่วนภูมิภาคและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. รายงานผลการทำงานให้ผู้บังค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด
10ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
1.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน 2.ถอดแบบและทำเรื่องขอซื้อให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของการประปาส่วนภูมิภาค 3.ประสานงานกับตัวแทนของการประปาส่วนภูมิภาคหรือผู้รับเหมา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด