ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 15 หน้า จำนวน 146 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
1 โฟร์แมน
-ควบคุมงานก่อสร้าง จัดทำเอกสารเพื่อเบิกเงินผู้รับเหมา ตรวจสอบงานผู้รับเหมา อ่าน BOQ รายงานความคืบหน้างานตามระยะให้ผู้บริหาร และหัวหน้างานรับทราบ ปัญหาและอุปสรรค รวมถถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา มีความเชี่ยว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
2Foremen / ก่อสร้าง (รามอินทรา)
คุมทีมงานก่อสร้าง ต่อเติมซ่อมแซม งานระบบสาธารณูปโภค ดูแบบให้แผนเป็นไปตามที่กำหนดมีประสิทธิภาพ ติดตามการทำงานและหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
3วิศวกรโครงการ
ดูแลควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบวิศวกรรม และแผนงานที่วางไว้ ควบคุมโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและแผนงานที่วางไว้ วางแผนการทำงานให้กับทีมวิศวกร/โฟร์แมน ควบคุมประสานงานและติดตามงานของผู้รับจ้าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บลูสควิด จำกัด
10พนักงานตรวจสอบและประเมินความเสียหายสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สิน ด่วน!!!!!
ตรวจสอบ ความเสียหายของสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สิน และประเมินราคาค่าเสียหาย ภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์ ลูกค้าคือ บริษัทประกันภัย (แผนกสินไหม) และ ตัวแทน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สำนักงานกฎหมาย ซี.ซี.ลอว์ จำกัด