ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 29 หน้า จำนวน 288 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
1Production Supervisor (Engineer)
ลักษณะงาน: • วางแผนและควบคุมการผลิตให้เป็นตามเป้าหมายของบริษัท • ประเมิน วิเคราะห์ และวางแผนปัจจัยการผลิตให้พร้อมต่อกระบวนการผลิต • ออกแบบ Layout, Production Line, Production Proce...ดูรายละเอียด
องค์กร : Leading Power Recruitment Co., Ltd.
2เจ้าหน้าที่สโตร์-งานก่อสร้าง
ควบคุมดูแลเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้างทุกชนิด การรับเข้าวัสดุ การเบิกจ่ายวัสดุ และการจัดทำสต๊อกคงเหลือทุกสิ้นเดือน รวมทั้งจัดสโตร์ให้มีความสะอาด เช่น จัดวางวัสดุอุปกรณ์ให้ดี มีระเบียบ หยิบก็ง่าย ห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเดอะซีบอร์ด โฮลดิ้ง จำกัด
3Survey Engineer
งานก่อสร้าง งานอาคาร , งานถนน ควบคุมดูแลงาน Survey ทั้งโครงสร้างและสถาปัตย์ เป็นโครงการระยะยาว ในประเทศกัมพูชา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเดอะซีบอร์ด โฮลดิ้ง จำกัด
4วิศวกรโยธา
งานก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาล ,โรงแรม , คลับเฮ้าท์ ,พิพิธภัณฑ์ , โรงงาน ,โชว์รูม , งานก่อสร้างถนน ,สะพาน ,ฯลฯ ในต่างประเทศ เช่น กัมพูชา , พม่า , ลาว , มาเลเซีย ,ออสเตเรีย ,ดูไบ ฯลฯ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเดอะซีบอร์ด โฮลดิ้ง จำกัด
5Project Manager (PM)
งานก่อสร้างถนน , สะพาน เป็นโครงการเงินกู้ญี่ปุ่น ร่วมกับบริษัท ญี่ปุ่น ที่เป็น Main Contractor ก่อสร้าง ในประเทศ กัมพูชา ระยะเวลาก่อสร้าง 30 เดือน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเดอะซีบอร์ด โฮลดิ้ง จำกัด
6วิศวกรภาคสนาม (ประจำโครงการพื้นที่ อ.หลังสวน จ.ชุมพร)
1.ปฏิบัติงานตามแผนงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานหลัก งานเร่งรัดงาน 2.ศึกษาแบบและวิธีก่อสร้างก่อน)ฏิบัติงานทุกครั้ง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป(สุราษฎร์ธานี) จำกัด(มหาชน)
7เจ้าหน้าที่ประมาณการและต้นทุน
1.ถอดแบบและประมาณราคาก่อสร้างโครงการต่างๆของบริษัท 2.จัดทำต้นทุนและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (Boq) and (Budget)Project 3.คิดราคาวัสดุก่อสร้างและเปรียบเทียบราคาการจ้างเหมาก่อสร้าง 4.จัดเตรียมเอกสารอนุมัต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป(สุราษฎร์ธานี) จำกัด(มหาชน)
8วิศวกรภาคสนาม (ประจำโครงการพื้นที่อ.อ่าวนาง จ.กระบี่)
รับผิดชอบงานทั้งหมดเกี่ยวกับการควบคุมโครงการก่อสร้าง ติดตาม ตรวจสอบการก่อสร้าง ให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย *****ประจำโครงการอ.หลังสวน จ.ชุมพร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป(สุราษฎร์ธานี) จำกัด(มหาชน)
9วิศวกรโยธา
สามารถดูแบบ เขียนแบบ คำนวณวัสดุ มูลค่างานถอด BOQ ได้ สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad, โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับคำนวณแบบ โปรรแกรรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นอย่างดี สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อินเทนซีฟเมคคานิคส์ จำกัด
10วิศวกรโยธา (ด่วน)
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ประสานงานกับหน่วยงานราชการ - จัดเตรียมเอกสาร เพื่อใช้ในการยื่นขออนุมัติ - ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน ทั้งโครงสร้าง , สถาปัตย์ระบบภายใน...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เค พี อินเทลลิเจ้นท์