ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 32 หน้า จำนวน 315 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
1วิศวกร ไฟฟ้า-สุขาภิบาล (ควบคุมการติดตั้ง โครงการขึ้นใหม่)
ต้องการวิศวกรงานระบบไฟฟ้า สุขาภิิบาล ควบคุมการติดตั้ง โครงการขึ้นใหม่ 1.ประชุม ประสานงานกับลูกค้า ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางออกในเรื่องแนวทาง เชิงวิศวกรรม 2.เคลียรายละเอียดแบบ / ความเข้าใจระบบให้ที...ดูรายละเอียด
องค์กร : Archanant co., ltd.
2ผู้จัดการโครงการ
1. จัดทำงบประมาณ และแผนงานต่างๆ เช่น แผนกำลังคน แผนเครื่องจักร แผนการจัดจ้างผู้รับเหมา แผนการจัดส่งวัสดุ ฯลฯ 2. กำกับและบริหารงานโครงการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ทั้งในด้านคุณภาพ ระยะเวลา งบประมาณและคว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด
3ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
1.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน 2.ถอดแบบและทำเรื่องขอซื้อให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของการประปาส่วนภูมิภาค 3.ประสานงานกับตัวแทนของการประปาส่วนภูมิภาคหรือผู้รับเหมา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด
4โฟร์แมน ก่อสร้าง (ประจำต่างจังหวัด)
1. ควบคุมการทำงานก่อสร้างให้ดำเนินไปตามแผนงาน 2. ควบคุมดูแลการทำงานของคนงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ 3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของวิศวกร 4. รายงานผลการทำงานให้ผู้บังคับบัญชา ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด
5วิศวกรโยธา
1. วางแผน และบริหารงานก่อสร้าง ทีมงานในโครงการก่อสร้าง 2. บริหารและควบคุมต้นทุนงานทั้งหมดรวมถึงวัสดุและเครื่องมือ 3. ประสานงานและควบคุมผู้รับเหมาในการทำงานโครงการต่างๆ 4. สนับสนุนทีมงานและงานต่างๆใ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด
6ผู้ควบคุมงานแผนกก่อสร้าง
วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง ,งานระบบสาธารณูปโภควิศวกรควบคุม สามารถดูแบบ เขียนแบบ CAD ได้ ขับขี่รถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
7ผู้ควบคุมงานแผนกก่อสร้าง
วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง ,งานระบบสาธารณูปโภควิศวกรควบคุม สามารถดูแบบ เขียนแบบ CAD ได้ ขับขี่รถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
8วิศวกรสำนักงาน
1. รับผิดชอบงานเอกสารใบกำกับการทำงานและเอกสารเบิกผู้รับเหมา 3. สรุปเปรียบเทียบผลงานกับค่าแรงและวัสดุ 4. จัดทำเอกสารเบิกผลงานโครงการและรายงานประกอบเอกสารเบิกประจำเดือน 4. ประสานงานขออนุมัติวัสดุกับส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวสท์คอน จำกัด
9วิศวกรสนามงาน / ช่างเทคนิค (งานโครงสร้าง / สถาปัตย์) ด่วนมาก!!!
1. ควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้าง ในส่วนของงานโครงสร้าง หรือ สถาปัตย์ พร้อมติดตามและเร่งรัดงานให้ได้คุณภาพตามแผนงานที่วางไว้ 2. ติดต่อประสานงานกับผู้ควบคุมงาน 3. จัดทำรายงานสรุปการทำงานประจำวัน 4. ปฏิ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวสท์คอน จำกัด
10โฟร์แมน/วิศวกร/ช่างติดตั้ง
ปฏิบัติงานที่ไซน์งานเกี่ยวกับการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ควบคุมงานไซน์งาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท 945โฮลดิ้ง จำกัด