ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8 หน้า จำนวน 75 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
72วิศวกรไฟฟ้า / วิศวกรเครื่องกล ประจำหน่วยงาน (Site M&E Engineer) *มีใบกว.ระดับภาคี
1. ทำงานที่ปรึกาบริหารควบคุมงานก่อสร้างหรืองานปรับปรุง(CM&PM) และประมาณราคา (QS) 2. ใช้โปรแกรม Auto CAD และ MS office /Microsoft Project (ถ้าเป็นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 3. ถอดแบบประมาณราคาค่าก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เออร์บาเทค จำกัด
73QA Engineer
- ตรวจสอบ ควบคุม แก้ไขปัญหาด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อให้บรรลุความพึงพอใจของลูกค้า - สื่อสาร นำเสนอ วิธีการปรับปรุงแก้ไข ให้กับผู้บริหาร ฝ่ายผลิตและลูกค้า - นำเสนอวิธีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ต้าถุง(ประเทศไทย) จำกัด
74วิศวกรออกแบบประเมินราคา งานระบบไฟฟ้า
ออกแบบและประเมินราคาตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าตามความต้องการของลูกค้า ทำราคาตู้ให้ใช้งบประมาณน้อยสุด วางแผนการวางอุปกรณ์ในตู้ให้สามารถใช้งานได้จริง สามารถอ่านแบบถอดแแบบวงจรไฟฟ้าได้ เขียนแบบไฟฟ้าด้วยAUTO C...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทสยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด
75วิศวกรควบคุมคุณภาพ
บริหารงานตรวจสอบคุณภาพงานโลหะ บริหารทีมงาน มอบหมาย ติดตาม ควบคุม ให้ได้ตามแผนงาน ดูแลระบบบริหารงานคุณภาพ เช่น ISO...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทสยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด
76วิศวกรไฟฟ้า
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร CNC - ซ่อมงานที่ลูกค้า - เดินสายไผฟแผงวงจรไฟฟ้า CNC ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สปาร์ แมคคาทรอนิคส์ จำกัด
77Electrical,Electronic Engineer
- เรียนรู้ตัวสินค้าเก่าและใหม่ที่บริษัทขาย เพื่อแนะนำเทคนิคให้ลูกค้าและทีมขาย - เปลี่ยนอะไหล่สินค้าที่ลูกค้าส่งมาซ่อม - ออกติดตั้งงานในบางครั้ง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทอินโนเวทีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
78วิศวกรซ่อมบำรุง
ประจำโรงงานไทยแมกซ์เวล โซล่าร์ (อยู่ข้างโรงงานพิลเล่อร์) เป็นโรงงานผลิตแผงโซล่าเซลล์ วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/เคมี วางแผนการซ่อมบำรุงและป้องกันเครื่องจักรเสียหาย แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทพิลเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด
79วิศวกรประจำไซต์ (ด่วนที่สุด!!!!!!)
วิศวกรประจำไซต์งาน AOT สุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ควบคุมดูแลไซต์งาน วางแผนงาน ติดตามแผนงาน สรุปรายงาน ประชุมและพรีเซนต์งาน ตาม TOR กำหนด ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทพิลเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด
80Project Engineer
- จัดเตรียมเอกสารยื่นซองประมูลโครงการในส่วนงานเทคนิค - ศึกษาเอกสาร TOR เพื่อตรวจสอบรายละเอียดโครงการ - จัดทำเอกสาร BOQ และ Comply Spec อุปกรณ์ด้านเทคนิค - จัดทำ Budget Cost เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในแ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แบคเคอร์ อินดัสทรี จำกัด