ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8 หน้า จำนวน 75 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
31ช่างเทคนิค (หน่วยซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าใต้ดิน MRTA)
ดูแลงานบริการติดตั้ง บำรุงรักษา และซ่อมแซม ตามข้อมูลทางด้านเทคนิค และตารางการซ่อมบำรุง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Siemens Mobility Limited
32ช่างเทคนิคงานไฟฟ้าในอาคาร (หน่วยซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า BTS)
งานระบบส่งจ่ายไฟฟ้า (Power Supply, PSY) • ควบคุมและดูแลการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ากระแสสลับ และหม้อแปลงไฟฟ้า แรงดันปานกลาง (24 kV, Switchgears, Transformer) • ควบคุมและดูแลการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ากระแสตรง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Siemens Mobility Limited
33Electrical Engineer (วิศวกรไฟฟ้า)
- Undertake pre-/post-sales service tasks such as installation, testing, calibration, commissioning, maintenance service to customer, on call service to customer and support - Ensure customer satisfa...ดูรายละเอียด
องค์กร : Siemens Mobility Limited
34Design Engineer (Electrical)
What are my responsibilities? • Preparation of detailed electrical engineering drawings of electrical systems and components with the CAE-tool ELCAD and compilation of complete circuit manuals incl. ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Siemens Mobility Limited
35วิศวกรซ่อมบำรุง (โครงการรถไฟฟ้า BTS )
• ควบคุม ดูแลและวางแผนงานซ่อมบำรุงฯ รวมทั้ง ซ่อมบำรุง ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไขปรับปรุงและพัฒนา ในส่วนของระบบรถไฟฟ้าและ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง • ควบคุม ดูแลทีมช่างเทคนิค ให้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเป...ดูรายละเอียด
องค์กร : Siemens Mobility Limited
36วิศวกรไฟฟ้า
1.ออกแบบ คำนวณ วางแผน จัดระบบงาน ควบคุมงานระบบ โครงการ พิจารณาตรวจสอบ ให้คำปรึกษาด้านการวางระบบ ภายในอาคารโรงงาน 2.กำหนดอุปกรณ์ เครื่องจักร วัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในงาน 3.วางแผนการปฏิบัติงาน ตรสจสอบ แล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ก้าวนำกิจเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
37วิศวกรไฟฟ้า
คุมงาน คุมหน้างานโครงการของ รพ.ราชเวช กรุงเทพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Beyond Wealth Group (บริษัท บียอนด์ เวลธ์ กรุ๊ป จำกัด)
38วิศวกรงานระบบ ด่วน!!!
สามารถดูแลงานก่อสร้างได้ทั้ง 3 ระบบ ไฟฟ้า เครื่องกล และ สุขาภิบาล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเค.ซี.เอส.แอนด์.แอสโซซิเอทส์ จำกัด
39วิศวกรไฟฟ้า
วางแผนการสั่งซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า วางแผนการผลิต ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
40วิศวกรไฟฟ้า
ทำงานในระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ แอร์ ความเย็น และระบบภายใน อื่นๆ ในเรือยอร์ช สถานที่ทำงานคือ เวิร์คชอฟและท่าเรือต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต (อาจมีงานต่างจังหวัดบ้าง)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซอร์รัส มารีน เซอร์วิส จำกัด