ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8 หน้า จำนวน 75 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
22Service Engineer
1ให้บริการหลังการขาย - ติดตั้ง ซ่อมบำรุง (After Sales Service) การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และบริการสอบเทียบและปรับเทียบ 2.จัดทำรายงาน Field Service Report เมื่อทำงานเสร็จสิ้น 3.ฝึกอบรมและให้คำแนะนำบริ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เคมีเคิลเฮ้าส์ แอนด์ แล็บอินสทรูเม้นท์ จำกัด
24หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
- วางแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิต ทั้งด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - ควบคุมดูแลรักษาเครื่องจักรให้เป็นไปตามแผน - ดูแลเก็บรักษา ทำความสะอาดเครื่องมือช่าง อะไหล่ต่างๆ ให้พ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วี.พี.วู๊ด จำกัด
25FACTORY ENGINEER (วิศวกรโรงงาน)**ด่วนมาก**
วางแผนและควบคุมงานโครงการ ระบบโครงสร้างต่างๆ ของโรงงานตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร และระบบการซ่อมบำรุง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
26Service engineer
ดูแลงานserviceเครื่องจักรและงานติดตั้งเครื่องจักร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ เค ที ฟิวเจอร์ เทค จำกัด
27วิศวกรไฟฟ้า
วางแผนการสั่งซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า วางแผนการผลิต ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
28วิศวกรไฟฟ้า
ปฏิบัติงาน ด้านระบบไฟฟ้า ให้เป็นไปตามแผนของโรงงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด
30Electrical Engineer, Maintenance Engineer (PLC Program)
•Knowledge and experience in maintenance engineer and techniques •Knowledge in motor and drives, process instrument, PLC(Fuji,Siemen) •Knowledge in high voltage substation,switchgear operati...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน พิมพ์ขาล บิสิเนส จํากัด