ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8 หน้า จำนวน 75 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
21วิศวกร / โปรแกรมเมอร์์ / PLC / SCADA
มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างดี ใช้โปรแกรมระบบควบคุมได้ มีประสบการณ์ด้าน PLC, SCADA จะพิจารณาเป็นพิเศษ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด
22วิศวกรไฟฟ้า
ดูแลลูกค้า เกี่ยวกับการ คำนวนแบบ และติดตั้งโคมไฟ หน้างาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทย คาเมล ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด
23วิศวกรโครงการ
▪️วางแผนและควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบ ▪️เคลียร์แบบและถอดแบบประมาณราคา ▪️ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างตามงบประมาณ ▪️ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ถูกต้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อินดี้เทคโซลูชั่น จำกัด
24วิศวกรไฟฟ้า
รู้เรื่องเกี่ยวกับ ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า, การต่อสาย, ทดสอบระบบไฟฟ้า ของหม้อแปลง, การสอบเทียบเครื่องมือวัด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
25เจ้าหน้าที่เทคนิเชี่ยน
- ศึกษาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผิดชอบ - อบรมความรู้แก่ผู้แทนขายในเรื่องผลิตภัณฑ์ - สื่อสารเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ได้ - ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอสราส เมดิคอล จำกัด
26นักฟิสิกส์ ค้นคว้าออกแบบผลิตภัณฑ์
นักฟิสิกส์ ค้นคว้าออกแบบผลิตภัณฑ์ ทางไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์แมคคาทรอนิคส์...ดูรายละเอียด
องค์กร : Servo Vision Co.,Ltd.
27วิศกรอิเลคทรอนิกส์ และ ไฟฟ้า
วิศกรอิเลคทรอนกส์ และ ไฟฟ้า mechatronic , automation ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Servo Vision Co.,Ltd.
28ช่างอิเลคทรอนิคส์
ช่างอิเลคทรอนิคส์ ออกแบบ ประกอบระบบ ทดสอบวงจร ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Servo Vision Co.,Ltd.
29วิศวกรไฟฟ้า
วิศวกร ไฟฟ้า ออกแบบ สร้าง คำนวน ทดสอบ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Servo Vision Co.,Ltd.
30CAD Operator
- Preparation of detailed electrical engineering drawings of electrical systems and components with the CAE-tool ELCAD and compilation of complete circuit manuals incl. overviews, bill of materials, e...ดูรายละเอียด
องค์กร : Siemens Mobility Limited