ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8 หน้า จำนวน 75 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
21Engneer
- อ่านแบบ และถอดแบบได้ ควบคุมงานให้ได้ตามแผนงาน - ควบคุมงานให้ได้ตามแบบและแผนงาน - จัดกำลังพลให้เข้ากับแผนงาน - ตรวจสอบคนงาน และผู้รับเหมาให้ติดตั้งระบบตามแบบ - สรุปปัญหาหน้างาน และหาวิธีแก้ไข...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พี.คิว.เอ็ม. ซิสเต็ม จำกัด
22Project Engineer
- อ่านแบบ และถอดแบบได้ ควบคุมงานให้ได้ตามแผน - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วง - วิเคราะห์ปัญหา ให้คำปรึกษากับหน้า้งาน และทีมงาน - ตรวจสอบผลงานผู้รับเหมา - จัดแผนงานและกำลังค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พี.คิว.เอ็ม. ซิสเต็ม จำกัด
23วิศวกร (Project Engineer)
1. สรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินโครงการ 2. ทดสอบการใช้งานเทคโนโลยี การแก้ปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 3. ศึกษาสถานการณ์และเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการสร้าง Cold Storage 4. งานอื่น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
24Project Engineer
- จัดเตรียมเอกสารยื่นซองประมูลโครงการในส่วนงานเทคนิค - ศึกษาเอกสาร TOR เพื่อตรวจสอบรายละเอียดโครงการ - จัดทำเอกสาร BOQ และ Comply Spec อุปกรณ์ด้านเทคนิค - จัดทำ Budget Cost เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในแ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แบคเคอร์ อินดัสทรี จำกัด
25ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (Engineering Manager)
- ควบคุมดูแลงานด้านวิศวกรรม การซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาเครื่องจักร ไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคของโรงงาน ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด - พัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอฟเวอร์สตรองแอนนิมอลเฮลท์ จำกัด
28หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
- วางแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิต ทั้งด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - ควบคุมดูแลรักษาเครื่องจักรให้เป็นไปตามแผน - ดูแลเก็บรักษา ทำความสะอาดเครื่องมือช่าง อะไหล่ต่างๆ ให้พ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วี.พี.วู๊ด จำกัด
29วิศวกรไฟฟ้า
วางแผนการสั่งซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า วางแผนการผลิต ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด