ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8 หน้า จำนวน 75 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
11เจ้าหน้าที่โฟร์แมน (Foreman) งานด้านเฟอร์นิเจอร์ ดิสเพลย์ กล่องไฟ
- สามารถใช้งานโปรแกรม Autocad , Sketchup ได้ - ดูแลควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้างและตกแต่งภายใน,งานออกแบบบูธแสดงสินค้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่บริษัทฯและลูกค้ากำหนด - สามารถประสานงานกับลูกค้า ผู้รับเหมา แล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ริคโค่ 65 จำกัด
12หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
- วางแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิต ทั้งด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - ควบคุมดูแลรักษาเครื่องจักรให้เป็นไปตามแผน - ดูแลเก็บรักษา ทำความสะอาดเครื่องมือช่าง อะไหล่ต่างๆ ให้พ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วี.พี.วู๊ด จำกัด
13Electrical & Service Engineer (วิศวกรไฟฟ้า) (รับเข้าโครงการจ้างงานเด็กจบใหม่)
ลักษณะงาน : เป็นงานไฟฟ้าภายในอาคาร / บ้านเรือน - แก้ปัญหางานไฟฟ้าภายในอาคาร - คุมงานช่างไฟฟ้าในบางเคส - ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้า รวมไปถึงทีมช่างไฟฟ้า - ออกแบบงานไฟฟ้ากำลังเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เออีซีเอ็นจิเนียริง จำกัด
14Assistant Service Manager (โทร.065-547-9323)
รับผิดชอบควบคุมดูแล บริหารจัดการงานในฝ่ายเซอร์วิส ให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และควบคุมดูแลงาน ASC Mavell ทั่วประเทศ คอยให้คำปรึกษาเบื้องต้น แก้ไขข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ การบริการซ่อมแซม เป็นต้น เพื่อสร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็นเนอร์จี เวิล์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
15ผู้รับเหมาไฟฟ้าสื่อสาร
รับเหมางานติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ทำงานที่ : รัฐสภา แห่งใหม่ แยกเกียกกาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดี-วินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
16วิศวกรไฟฟ้า
ควบคุมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในอาคารและภายนอก ถอดแบบ ติดต่อประสานงาน เคลียร์งานหน้าไซท์งาน ควบคุมดูแลจ่ายงานหน้างาน ฯลฯ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดี-วินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
17วิศวกร ระบบปรับอากาศ
ควบคุมงาน ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ทั้งระบบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดี-วินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
18วิศวกร
- วางแผนการซ่อมบำรุง - ดำเนินการตรวจเช็คเครื่องจักร แก้ไขและซ่อมบำรุงป้องกันให้ได้ตาม แผน - ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาองค์กรเสมอ - อบรมชี้แจงพนักงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง -...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เยนเนอรัล ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
19วิศวกรฝ่ายประมาณราคาโครงการ
สามารถและมีประสบการณ์ ทำประมาณราคางานระบบไฟฟ้า (ติดตั้งและอุปกรณ์)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด
20วิศวกรไฟฟ้า Electrical Engineer
มีความสามารถทำงานกับ ระบบไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำ ระบบ ควบคุมอัตโนมัติ (PLC, SCADA, Power Control , Installation, Commissioning)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด